Miljöombudsutbildning 2023

Miljöombudsutbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågor och ger en inblick i hur region Stockholms hållbarhetsarbete är strukturerat.

Målgruppen för kursen är miljöombud och miljösamordnare anställda vid regionens bolag eller hos privata vårdgivare. 

Utbildningen omfattar två heldagar och genomförs vid två tillfällen 2023. Båda dagarna är obligatoriska.

Plats för utbildningarna är Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget.

Kurstillfälle 1 våren 2023:

Datum och tid: 2/5 och 30/5, kl 09:00 - 16:00

Kurstillfälle 2 hösten 2023:

Datum och tid: 17/10 och 7/11, kl 09:00 - 16:00.

Kostnaden för kursen är 2 800 kr/deltagare. Lunch och fika ingår.

Anmälan gäller för båda dagarna. 

Kursens ämnesområden och innehåll:

  • Omvärld och miljöarbete inom region Stockholm
  • Ledningssystem och Miljöombud/miljösamordnares vardag i miljöarbetet
  • Kemikalier och läkemedel
  • Klimat
  • Upphandling och inköp
  • Resurseffektivitet och avfallshantering
  • Beteende och Kommunikation
  • Livsmedel och hållbara patientmåltider
  • Gruppdiskussioner – möjlighet för dig som deltagare att diskutera och dela erfarenheter med andra i liknande roller

Vid registrering på kursen ska anmälningsformuläret fyllas i med faktureringsuppgifter som gäller för din anställning!