Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor - HT 2023

Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland och som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka. Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland (en del av Kliniska Studier Sverige).

Syftet med kursen är att ge dig en uppdatering av forskningssjuksköterskans roll och ansvar. Vi kommer att gå igenom aktuella regelverk och hur du praktiskt genomför den kliniska studiens olika moment.

Kursen består av tre kurstillfällen, torsdagarna 14/9, 28/9 samt den 12/10 och ges mellan kl 13-16.

Innehåll bland annat:

  • Aktuella regelverk
  • Kostnadsberäkning och avtal
  • Ansökningar
  • Screening
  • Inklusion
  • Dokumentation
  • Provhantering
  • Läkemedelshantering
  • Säkerhetsrapportering mm

Målgrupp:
Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd 
inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland, som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka samt har en genomförd GCP-utbildning. Obs att denna kurs inte vänder sig till dig som nyligen gått Grundkurs för forskningssjuksköterskor.

 

Plats:
Kursen består av tre kurstillfällen, torsdagarna 14/9, 28/9 samt den 12/10 och ges mellan kl 13-16.
Utbildningen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lokalen meddelas närmare kurstillfället. Online-deltagande är ej möjligt.

Intyg och närvaro:
Ett kursintyg mejlas ut efter kursen. 90 % närvaro krävs för intyg.

Kursmaterial:
Kursmaterial erhålls på plats. Alla presentationer kommer också att mejlas ut.

Kursavgift:
För att gå kursen måste du vara leg. sjuksköterska, 
anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland samt ha godkännande från din chef. Kursen ingår i en satsning på utbildning i kliniska studier från Forum Stockholm-Gotland och är avgiftsfri.
Fika ingår.

Anmälan

Anmälan görs endast till första tillfället, man blir då anmäld till samtliga tillfällen.

Ett urval kommer att göras bland de sökande. Slutligt besked om antagning ges senast några veckor före kursstart.

Avbokningsvillkor:

Avbokning från hela kursen ska ske senast 14 dagar innan kursstart.

Kontaktperson:
Helene Sjöö, 072 598 14 19
helene.sjoo@regionstockholm.se