KliPP grund för vårdverksamhet

Kursen vänder sig till användare med behörighet som Verksamhetsadministratör i KliPP och som arbetar i vårdverksamhet.Innehåll:

VFU-beställningar

Placeringsmöjligheter

Reservation av platser

Rapportuttag

Administration av arbetsplatser, behörigheter och kontakperson