Klinisk försäkringsmedicin för ST-och specialistläkare (23 april 2024)

Syftet med webbinariet är att du som läkare får fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga exemplevis sjukskrivningar i det kliniska arbetet.

Kursinnehåll

Webbinariet inleds med en presentationsrunda med inventering av frågor och förväntningar från deltagarna följt av en sammanfattande föreläsningsdel (kursledare och Försäkringskassan). Tonvikten ligger sedan på diskussion och fördjupning inom kliniska försäkringsmedicinska frågeställningar och fall från deltagarna. I lärarpanelen medverkar även rehabkoordinator.

Delar som berörs är bland annat läkarens försäkringsmedicinska uppdrag, intygsutfärdande, faktorer som påverkar och främjar arbetsåtergång, Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Som deltagare förväntas du delta i diskussioner och gärna lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete.

Webbinariet utgör ett fördjupande komplement till annan kurs i försäkringsmedicin och en möjlighet att diskutera ämnet och ställa frågor. Annan kurs i försäkringsmedicin är till exempel SKR:s webbutbildning Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (SKR), som hittas via Lärtorgets kurskatalog under område "Försäkringsmedicin".

Observera att vårt webbinarium inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3 respektive b4. Vid full närvaro och aktivt deltagande utdelas ett intyg om deltagande i vårt webbinarium.

Målgrupp

ST-läkare och specialistläkare i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

Kursgivare

FörsäkringsmedicinCAMM

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på CAMM:s hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2024-04-16

OBS!

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3 respektive b4. Vid full närvaro och aktivt deltagande erhålles intyg om deltagande i webbinarium.

Kontakt

Har du frågor...

Emma Jansson
Specialistläkare, kursansvarig för Försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: emma.l.jansson@regionstockholm.se

 

------------

Nikolai Bergstedt
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se