Hjms Förskrivarutbildning: Stödstång Gripo Alu

Kurstillfällets syfte

Förskrivare ska få ökad kunskap om hjälpmedlet stödstång Gripo Alu och förskrivningen av det samt egen erfarenhet av praktiskt  "testa vad "grejerna går för".

Innehåll

  1. Information om stödstång Gripo Alu och dess användningsområden.

  2. Genomgång om vad man som förskrivare bör tänka på utifrån hjälpmedlet och Hjälpmedelsguiden vid förskrivning av stödstång.

  3. Genomgång om vad man som patient bör tänka på vid förskrivning av stödstång

  4. Praktiskt moment att montera en stödstång och de olika handtag som hör till

Föreläsare. Catarina Kling Hjälpmedleskonsulent

Kontakt:  För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se