Utbildning & diskussion kring tillämpning av Licenspartneravtalet (SLL805)

Utbildningen ska på ett pragmatiskt sätt förmedla information och öka förståelsen för vilka lagar, regler, interna policyn och processer som är tillämpbara vid inköp av standardiserad mjukvara, molntjänst och relaterade konsulttjänster.