Hjms Förskrivarutbildning: Kognitionshjälpmedel MEMOplanner Large

Syfte

Genom teori och praktik öka förskrivarens kunskap om MEMOplanner Large och myAbilia.

Innehåll

Du får en kurs  i MEMOplanner Larges kalender-funktion, samt hur du administrerar  kalendern, checklistor och bildarkiv via myAblilia.

Du får en teoretiskt och praktisk utbildning. En representant från företaget Abilia AB går igenom grunderna i de olika kalenderalternativen.

Kurstillfället är för dig som möter patienter med behov av planering-och minnesstöd i sin vardag

 Föreläsare

Ann-Sofie Eriksson och  Lena Olin Hjälpmedelskonsulenter
Emilie Gerde från Abilia AB

Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se