HJMS Förskrivarutbildning: Kommunikationshjälpmedel Snap + Core First Steg 2

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Logopeder

Snap + Core First är en programvara/app för Windows och IOS tänkt att vara intuitiv och lätt att komma igång med.
Programvaran innehåller en forskningsbaserad siduppsättning - Core First – där ordförråd och kommunikation kontinuerligt ska utvecklas baserat på tre pelare för kommunikativ framgång: Utveckling av ordförråd, delaktighet samt läs- och skrivkunnighet.

Pathways för Core First är en gratis hjälpapp som här ihop med Snap + Core first. Den innehåller en stor mängd färdiga övningar inom områdena språklig,  social, strategisk och operationell förmåga liksom forskningsbaserade tips till samtalspartner.

Kurstillfället erbjuder en genomgång av detta system för att kunna stötta personer med varierande kommunikativa, kognitiva och fysiska förutsättningar med viss möjlighet att träna praktiskt.


Kurstillfällen

Titel: Steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2019-02-15 08:30
2019-02-15 12:00
Plats: Kommsyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö. Ytterligare kursinformation meddelas 1-2 veckor innan kurstillfället.
Lediga platser: 7
Sista anmälningsdag: 2019-02-01