Hjms Förskrivarutbildning; Kommunikationshjälpmedel Elektronisk PODD

Syftet med kurstillfället

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display och är ett kommunikationsmaterial som utgår från normal språkutveckling från tidig start till ett komplett flexibelt språk. PODD finns i både pappersform och i elektronisk form. Det här kurstillfället är en möjlighet att bekanta sig med den elektroniska PODDen. 

Efter workshoppen har du fått en förståelse för hur elektronisk PODD är uppbyggd för effektiv kommunikation samt fått kunskap om hur elektronisk PODD kan användas vad det gäller innehåll och styrsätt samt likheten mellan PODDböcker och Elektronisk PODD.

 

Innehåll.

  1. En orientering om hur man kan arbeta med PODD.

  2. Kunskap om verktyget för att enkelt kunna göra individuella PODDar i elektronisk form. Vad man kan göra och vad man får göra.

  3. Att prova på att arbeta med programmet.

Tillfälle att diskutera när man ska börja introducera elektronisk PODD

Teori blandas med praktiska övningar.

Föreläsare

 Sara Säterstam representant från Abilia. 

Anna Eklöf , Marie Beijer-Bartoletti och Mirja Schill och Virre Kask,  Hjälpmedelskonsulenter


Kontakt: För frågor om detta kurstillfälle, alternativt anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se