PODD - tvådagars introduktionskurs (2018-06-13--2018-06-13)

Datum: 13 och 14 juni, 2018 Tid: 08:30 - 16:30 båda dagarna Plats: StoCKK, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, plan 2