Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd (2018-03-09--2018-03-09)

Grundkurs i kommunikativt och kognitivt stöd med studiebesök i StoCKKs visningsmiljöer.