Metoden Samtalsmatta (2018-04-27--2018-04-27)

Tid: 27 april 2018, 09:00 -12:00 och 1 juni 2018, 09:00 -15:00 Plats: StoCKK, Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 7, plan 2