Kurskatalog


Sök

  
 

 • ABCDE

  Online
  Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Stockholm och syftar till att ge ökad kunskap för att hantera en patient med sviktande vitalparametrar. Reviderad september 2020.
  MålgruppSjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådeCovid-19, Corona
  Neurologi
  KurstypE-kurs
 • Akut strokebehandling inom 24 tim – beslutsstöd med perfusion

  Online
  Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som ST-läkare i radiologi, röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal i handläggandet av akut stroke. Den syftar till att ge dig kunskap om hur vårdkedjan och utredning med perfusion ska gå till för att ge patienten vård utifrån senaste evidens. Utbildningen är uppbyggd i mindre delar på ca 5-15 minuter och hela utbildningen tar ca 3-4 timmar att genomföra.
  MålgruppLäkare ST
  Sjuksköterska
  OmrådeNeurologi
  Radiologi
  KurstypE-kurs
 • Akutvårdsbyggnaden - Brand och säkerhet

  Online
  E-kursen vänder sig till alla medarbetare på Danderyds sjukhus som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Akutvårdsbyggnaden - Introduktion till akutvårdsbyggnaden

  Online
  Kursen vänder sig till alla medarbetare som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.
  KurstypE-kurs
 • Antibiotika SMART

  Online
  Syftet med utbildningen Antibiotika SMART är att ge dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Utbildningen riktar sig till läkare och testar dina kunskaper om handläggning av infektionspatienter i öppenvården.
  KurstypE-kurs
 • ATHENA Fordon - söka och se teknisk information

  Online
  ATHENA Fordon är ett system för hantering av teknisk information gällande SL:s spårburna fordon.

  För att få behörighet till ATHENA Fordon krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot trafikförvaltningen.
  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 • ATHENA Spårtrafik - söka och se teknisk information

  Online
  ATHENA Spårtrafik är ett system för teknisk information där modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningar som rör Trafikförvaltningens anläggningar är samlade och sökbara. Detta innebär teknisk information för stationer, banor och depåer för trafikslagen tunnelbana, pendeltåg och lokalbana gällande bana, el, signal, tele och fastighet.

  För att få access till ATHENA krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på Trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot Trafikförvaltningen.
  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 • Att hantera information inom Region Stockholm

  Online
  Målgruppen för utbildningen är administrativ personal som arbetar som arkivredogörare och arkivansvariga inom Region Stockholm. Den ger dig kunskaper om allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt registrering/diarieföring.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  OmrådeChef- och ledarskap
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

  Online
  Filmen från Palliativt kunskapscentrum har som syfte att ge praktiska tips till all personal kring hur man samtalar med närstående när någon är döende i Covid-19, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Bland annat ger videon konkreta tips om hur man kan inleda svåra samtal.
  OmrådeCovid-19, Corona
 • Att ta emot delegering av hantering av läkemedel

  Online
  Den här utbildningen är obligatorisk för dig som ska ta emot en delegering av hantering av läkemedel och riktar sig till undersköterskor inom Danderyds sjukhus AB.
  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 • Att undanröja hinder

  Online
  Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Beställa och använda tolk med Tolkportalen

  Beställa och använda tolk med Tolkportalen

  Online
  E-utbildning där du lär dig hur du beställer och använder tolktjänster i Region Stockholm.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Lärtorget, SLL Tolktjänster, Forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning vid Karolinska Institutet samt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 • Beställningssystem för läkemedel - Proceedo 9.0

  Online
  Utbildningsfilmer för sjuksköterskor och farmaceuter med uppdrag och behörighet att beställa läkemedel till läkemedelsförråd.
  MålgruppFarmaceuter
  Sjuksköterska
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • Bladderscan BVI 9400

  Online
  Bladderscan är avsedd att användas av dig som klinisk sjukvårdspersonal med utbildning på apparaten
  Reviderad april 2020
  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Checklista för säker och personcentrerad endoskopi

  Online
  E-kursen syftar till att ge verktyg för implementering av Checklista för säker och personcentrerad endoskopi. Här finner du material till gruppövningar, instruktioner för användning av checklistan och fördjupningar i personcentrerad vård och patientsäkerhet.
 • Digitalt informationsmöte - Nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Nästa tillfälle startar: 16 mars, 2021

  Det nya IT-stödet ska införas under 2021 och kommer att ersätta WebCare. Mötet ger dig aktuell information om vad som händer framöver samt även möjlighet att ställa frågor.

  KurstypWebbinarium
 • Din hjälp i konsten att sjukskriva

  Online
  Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen med särskilt fokus på läkare som utfärdar sjukintyg.
  OmrådePrimärvård
  Rehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 • Dränage

  Online
  E-Kurs
 • Du som är så ung kan väl inte ha så ont

  Online
  Kursen uppmärksammar gruppen unga vuxna med långvarig smärta och lyfter deras behov av behandling och rehabilitering.
  OmrådeRehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 • Ebola - Informationsfilm om skyddsutrustning

  Online
  Filmen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.
  KurstypE-kurs
 • Ek-administration (ÖPPEN kurs)

  Online
  E-kurs för blivande EK-administratörer för privata vårdgivare.
  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • EKG MAC 1600

  Online
  Avsedd att användas för EKG registrering av klinisk vårdpersonal såsom sjuksköterskor och undersköterskor efter genomgången utbildning.
  Reviderad april 2020
  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Elektronisk transfusionskontroll

  Online
  E-kurs om hur man utför en elektronisk transfusionskontroll.
 • Etnicitet, normer och möten i vardagen

  Online
  e-utbildning med fokus på etnicitet, normer och möten i vardagen.
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Existentiella frågor hos äldre

  Online
  Webbutbildning om existentiella frågor hos äldre, från Palliativt kunskapscentrum.
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 • Filmer från Strama om infektioner i primärvård

  Online
  Utbildningsfilmer för sjukvårdspersonal om de vanligaste infektionerna i primärvård. Varje film är cirka fem minuter lång och redogör för handläggning och behandling.
  KurstypE-kurs
 • Fire and safety at NKS and BioClinicum

  Online
  Fire and safety at NKS and BioClinicum
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Från preanalys till postanalys

  Online
  Kursen beskriver kortfattat provets väg från provtagning och analys till utskick av provsvar. Målgruppen för kursen är nyanställd personal och studenter på Mikrobiologen.
 • Förbättrade e-tjänster från 1177

  Online
  Kort introduktion till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänsters nya plattform.

  Målgrupp
  Kursen riktar sig till dig som tidigare arbetat i personalverktyget och är bekant med funktionerna och endast behöver få information om vad som är nytt eller förändrat.
  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • Graviditet och fetma

  Online
  Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och fetma.
 • Grundläggande miljöutbildning i Region Stockholm

  Online
  Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om de stora miljöutmaningarna och om Region Stockholms miljömål.
  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 • Grundläggande Säkerhetsutbildning - öppen version

  Online
  Öppen version av Karolinskas Grundläggande Säkerhetsutbildning. Inga resultat sparas.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Halvautomatisk hjärtstartare, HeartStart FR3, Philips

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter
 • Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande

  Online
  Länk till "Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)". Ansvariga är Enheten för undervisning och lärande på KI
  KurstypE-kurs
 • Hantera skadligt bruk

  Online
  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende någon gång. Hur fångar du som chef upp tidiga signaler? Hur ska du hantera det? Vad är arbetsgivarens roll och ansvar?
  MålgruppChef
  HR
  OmrådeArbetsmiljö
  KurstypE-kurs
 • Hbtq - normer, kön och sexualitet

  Online
  Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer).
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Heromautbildningar på SÖS

  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2021

  Olika utbildningar i Heroma för dig som är rapportör eller Chef

   

 • Hjms Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 1- Webbinarium

  Nästa tillfälle startar: 15 april, 2021

  Målgrupp. Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast. 

   

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypWebbinarium
 • Hjms förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 2

  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Förskrivningsbara kognitionshjälpm- Webbinarium

  Nästa tillfälle startar: 27 maj, 2021

  Målgruppp: Logopeder och Arbetsteterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypWebbinarium
 • Hjms Förskrivarutbildning: Lyftselar Steg 1- Webbinarium

  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/ Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypWebbinarium
 • Hjms Förskrivarutbildning: Manuell rullstoll Cross 5-Mekarkurs -Webbinarium

  Nästa tillfälle startar: 13 april, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypWebbinarium
 • Hjms Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar- Webbinarium

  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapeuter/ Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypWebbinarium
 • HjmS Praktisk vägledning i ditt arbete med hjälpmedel – en webbutbildning

  Online
  Har du frågor om att beställa hjälpmedel eller vilket stöd du kan få? Här får du svar på dina frågor och en titt bakom kulisserna
  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Logoped
  Sjuksköterska
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypE-kurs
 • Hälsosamma levnadsvanor

  Online
  Webbutbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan arbeta med förändring av ohälsosamma levnadsvanor.
  KurstypE-kurs
 • Infektionsverktyget

  Online
  Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner.
  KurstypE-kurs
 • Information för ny AKA/studentansvarig

  Online
  Information till nya AKA/studentansvariga
 • Informationsfilmer för Landlord

  Informationsfilmer för Landlord

  Online
  Här får du tillgång till kortare introduktionsfilmer i vårt fastighetssystem.
  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 • Inkluderande rekrytering

  Online
  Utbildningen vänder sig i första hand till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering. Syftet är att reflektera över dina beslut i rekryteringsprocessen.
  MålgruppChef
  HR
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Innovation på Karolinska - en introduktion

  Online
  Den här e-kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om innovation. Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för hur innovationsarbete kan gå till på sjukhuset och vilket stöd som finns att få. Kursen tar ca 15 minuter att genomföra och fungerar bäst i Google Chrome.
  KurstypE-kurs
 • Introduktion till operationsavdelning

  Online
  Det här är en introduktion för dig som ska delta i vården på en operationsavdelning.
 • IPLS facilitatorkurs 2021 VT

  Utbildningen till IPLS- facilitator stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

 • IPLS nätverk

  Online
  nätverksgrupp
 • Janusmed njurfunktion (fd NjuRen)

  Online
  Webbutbildning om hur kunskapsstödet Janusmed njurfunktion (fd Njuren) fungerar.
  OmrådeLäkemedelshantering
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal

  Online
  Nu lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.

  Är du anställd inom Region Stockholm behöver du inte logga in på nästa sida utan kan starta kursen direkt.
  OmrådeCovid-19, Corona
 • Karolinska Safety and Security Training - Public version

  Online
  A public version of Karolinska University Hospital's Safety and Security-course. No results will be saved.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Karolinskas introduktion för nya medarbetare, del 1

  Online
  Denna kurs riktar sig till dig som snart ska börja eller nyss har börjat din anställning på Karolinska. Detta är den första delen i Karolinskas generella introduktion för nya medarbetare och ger dig en övergripande bild av Karolinska som organisation och som arbetsplats.
  KurstypE-kurs
 • KLIPP - utbildning för VIL-samordnare

  Online
  Kursen riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kursen.
 • KOLL/ProCompetence – Hur medarbetare skattar sig samt skapar en utvecklingsplan

  Online
  ProCompetence är ett IT-stöd för kompetensplaneringsprocessens alla steg. Landstingets modell för kompetensplanering (KOLL) inklusive IT-stödet ProCompetence bygger på SIS-standard.
  OmrådeAdministration
  HR
  KurstypE-kurs
 • KOLL/ProCompetence - Tips till chefen inför utvecklingssamtal

  Online
  ProCompetence är ett IT-stöd för kompetensplaneringsprocessens alla steg. Landstingets modell för kompetensplanering (KOLL) inkl. IT-stödet ProCompetence bygger på SIS-standard.
  MålgruppChef
  OmrådeAdministration
  HR
  KurstypE-kurs
 • Kompetensbevis: kapillär och venös provtagning samt blododling

  Online
  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis för kapillär och venös provtagning samt blododling.
  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 • Kompetensbevis: kateterisering av urinblåsa

  Online
  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis gällande katetrisering av urinblåsa.
  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 • Kortläsare, larm- och låshantering

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 10 minuter
 • Kunskapsstyrning

  Online
  Film med Ralph Nisell
 • Lindra smärta i palliativ vård

  Lindra smärta i palliativ vård

  Online
  En grundläggande interprofessionell webbutbildning i smärta, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.
  MålgruppLäkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 • Lugna rummet

  Online
  En introduktion till Lugna rummet
  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Kurator
  Läkare
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 • Läkarrapportering

  Online
  E-kurs om läkarrapportering
  MålgruppLäkare
  KurstypE-kurs
 • Läkemedel och Miljö

  Online
  Utbildningen vänder sig till förskrivare av läkemedel i Region Stockholm.
  OmrådeLäkemedelshantering
  Miljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 • Läkemedelsautomat - Basanvändare

  Online
  Denna kurs handlar om läkemedelsautomater och dess handhavande. Kursen riktar sig till sjuksköterskor och farmaceuter som arbetar med läkemedelsautomater på Karolinska Universitetssjukhuset.
  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeCovid-19, Corona
  Läkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 • Läkemedelshantering för SSK

  Online
  Läkemedelshantering för SSK
  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeLäkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 • Medicinteknisk säkerhet – generell

  Online
  Kurs på grundläggande nivå med syfte att ge kursdeltagarna en större förståelse och utveckla förmåga att använda medicinteknisk apparatur, samt att identifiera och analysera risker som kan uppkomma vid dess användning.
  OmrådeMedicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • MR-säkerhetsutbildning för personal

  Online
  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.
  KurstypE-kurs
 • MR-säkerhetsutbildning för personal - fördjupning

  Online
  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.
  Reviderad juli 2020
  KurstypE-kurs
 • Måltider på sjukhus

  Online
  Kursen riktar sig till personal på sjukhus.
  KurstypE-kurs
 • Möta patienter med funktionsnedsättning

  Online
  E-utbildning som ger verktyg för god vård till vuxna patienter med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.
  KurstypE-kurs
 • NEWS2

  Online
  E-kurs
  KurstypE-kurs
 • Non-invasiv ventilator, C1, Hamilton

  Online
  Hamilton-C1 är avsedd att tillhandahålla andningsstöd med positivt tryck till vuxna och barn.
  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården!

  Online
  Information om förändringar som genomförs just nu i cancervården och påverkar dig i din kliniska vardag.
 • Omvårdnad i livets slutskede vid covid-19

  Online
  Den här videon från Palliativt kunskapscentrum ger praktiska omvårdnadstips till vårdnära personal, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Tipsen riktar sig mot de allra sista dagarna och timmarna i livet.
  OmrådeCovid-19, Corona
 • OpenLogger - A Monitoring System

  Online
  An E-Course about OpenLogger
 • Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård

  Online
  Informationssida från Palliativt kunskapscentrum med information relaterad till sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset. Informationen hoppas vi kan vara till nytta för medarbetare inom både vård och omsorg och för både allmän och specialiserad vård. Informationssidan uppdateras kontinuerligt.
  OmrådeCovid-19, Corona
 • Palliativ vård och omsorg för äldre personer

  Online
  En webbaserad grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg med fokus på äldre personer.
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 • Pari nebulisator

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter
 • Pascal & Dostjänsten

  Online
  Här finns filmer till nya versionen av Pascal 2.2, övergripande presentation av Pascal samt en film om hur dosapoteket fungerar.
  OmrådeAdministration
  IT och teknik
  Läkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 • Patientmonitorering, IntelleVue, Philips

  Online
  Patientmonitorering för alla patientkategorier.
  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Patientsäkerhet

  Online
  Kunskapstest utifrån Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet.
  KurstypE-kurs
 • PNA 24. Abbott Panbio, COVID-19 Antigen snabbtest

  Online
  Varmt välkommen till denna kurs om Antigen-test för COVID-19, nasopharynx-provtagning.
  Kursen vänder sig till dig som ska använda snabbtest för COVID-19.
  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 • PNA 25. Humasis, COVID-19 Antigen snabbtest

  Online
  Varmt välkommen till denna kurs om antigen-test för COVID-19, nasopharynx-provtagning. Kursen vänder sig till dig som ska använda snabbtest för COVID-19.
  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 • Prev-testet

  Online
  Utbildningen är framtagen av Samordningsbarnmorskorna inom Stockholms läns landsting.
  MålgruppBarnmorska
  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 • Provtagningsinstruktioner för tuberkulos

  Online
  Instruktioner för provtagning med PPD.
  KurstypE-kurs
 • Psykologiskt krisstöd vid covid-19

  Online
  Utbildningen riktar sig till all vård- och behandlingspersonal inom Region Stockholm, som möter patienter/personer som känner oro/rädsla i samband med pågående pandemi covid-19.
  OmrådeCovid-19, Corona
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 • Reservkort personligt möte

  Online
  Den här kursen är för alla ute i verksamheterna som utfärdar reservkort, även privata vårdgivare och i kommunerna
  KurstypE-kurs
 • SBAR

  Online
  När information överförs ska både avsändaren och mottagaren av informationen kunna skapa en gemensam förståelse av situationen. Detta kräver att kommunikationen sker på ett fullständigt, korrekt och avgränsat sätt. Kursen tar ca 30 min. Ljudutrustning beh
  KurstypE-kurs
 • Sjukskrivning i praktiken

  Online
  Kursen ges av Karolinska Institutet i samarbete med Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm.
  KurstypE-kurs
 • Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Online
  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård
  KurstypE-kurs
 • Skolverkets handledarutbildning

  Online
  Länk till Nätbaserat stöd för handledare med mål att ge grundläggande handledarkompetens.
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypE-kurs
 • Skyddsmask 90 – montering och tillpassning för covid-19

  Online
  Utbildningen kompletterar den skriftliga instruktionen med en video där monteringsprocedur och tillpassning förevisas.
  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 • Skype handledning

  Online
  En handledning hur man använder Skype för företag inom SLL.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Chef- och ledarskap
  IT och teknik
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Smittskyddsanmälan via SmiNet

  Online
  Film som visar hur du anmäler smittsamma sjukdomar via det elektroniska anmälningssystemet SmiNet
  KurstypE-kurs
 • Smärtpumpsutbildning ASIH Stockholm Norr Smärtpumpar Cadd Legacy samt T34 L PCA

  Online
  Välkommen att genomgå en E-utbildning som kommer att lära dig hantera smärtpumpen Cadd Legacy samt PCA-pumpen T34 L.
 • Spelproblem

  Online
  Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem
  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Kurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBemötande och etik
  Omvårdnad
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 • Sprutpump, Perfusor Space & Volympump, Infusomat Space, B. Braun

  Online
  Sprutpump Perfusor Space & Volympump, Infusomat Space är avsedda att ge infusioner genom doskalkylering eller volymval (ml/h).
  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • STI-smittspårning

  Online
  Det här är en grundkurs för dig som arbetar på exempelvis vårdcentral, gyn- och barnmorskemottagningar samt ungdomsmottagningar och som i ditt arbete möter patienter med sexuellt överförbara infektioner (STI) som ska smittspåras.
  MålgruppBarnmorska
  KurstypE-kurs
 • Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

  Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

  Online
  Strukturerad information; Varför, hur, till vad nytta?
 • OmrådeStrålsäkerhet
 • OmrådeStrålsäkerhet
 • Strålsäkerhet - introduktionsutbildning

  Online
  Denna kurs riktar sig till anställda på Karolinska Universitetssjukhuset./This course is aimed at employees at Karolinska University Hospital. Det här är en introduktionsutbildning i Strålsäkerhet som är obligatorisk för dig som arbetar med joniserande strålning. Den tar 30-45 minuter att genomföra.
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 • Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2021

  Denna utbildning riktar sig till personal på KS och KI som arbetar på laboratorium där arbete med öppna strålkällor förekommer.

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2021

  Denna utbildning riktar sig till personal på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar med öppna radioaktiva strålkällor i patientverksamhet t ex på en nuklearmedicinsk avdelning. This training is intended for personnel at Karolinska University Hospita

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Strålsäkerhet - Röntgen - För fysiker och ingenjörer

  För dig som arbetar med röntgenutrustning i rollen som fysiker och/eller ingenjör.

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Strålsäkerhet - Röntgen - För personal som arbetar med mammografi

  Utbildningen är en allmän teoretisk strålsäkerhetsutbildning, men materialet är riktad till dig som jobbar med mammografi.

  MålgruppLäkare
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Sugning av luftvägar

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter
 • Sugsystem på Sös

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter
 • Sund start

  Online
  Sund start
  KurstypE-kurs
 • SVEA

  Online
  SVEA är ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.
  OmrådeOmvårdnad
  KurstypE-kurs
 • TBE-webbutbildning

  Online
  Utbildning om TBE, epidemiologi och vaccinationsrekommendationer
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSmittskydd
  KurstypE-kurs
 • Teams introduktionskurs

  Online
  Du får grundläggande kunskaper för att snabbt kunna komma igång med Microsoft Teams.
  OmrådeIT och teknik
  KurstypE-kurs
 • Tillgänglig digital service i Region Stockholm

  Online
  Tillgänglighet till digital offentlig service i Region Stockholm

  Den här e-utbildningen vänder sig till alla som behöver ha koll på vilka nya lagkrav som gäller för regionens digitala tjänster. Den första delen berättar övergripande om tillgänglighet och varför det är viktigt, därefter finns det möjlighet till fördjupning som utgår från praktiska situationer. Tanken är att du själv avgör vad som är viktigt utifrån din yrkesroll och ditt ansvarsområde. Genom en blandning av konkreta tips, information och inspiration ökar utbildningen både kunskapen och förståelsen kring digital tillgänglighet. Den ger också stöd i hur vi ska uppfylla lagkraven i praktiken.

  E-utbildningen är i sig ett exempel på digitala tjänster som har tagits fram i enlighet med tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). På grund av begränsningar i det produktionsverktyg som använts för framtagandet av e-utbildningen uppfyller dock inte alla krav som är satta i WCAG 2.1 AA. De brister som finns kommer att redovisas i en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som framöver måste finnas för alla digitala offentliga tjänster.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  HR
  IT och teknik
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Transfusionsmedicin för sjuksköterskor - grundutbildning

  Online
  Denna utbildning riktar sig till dig som är sjuksköterska för att tillgodose patientsäkerheten vid provtagning inför samt vid utförandet av blodtransfusioner.
 • Undernäring Trycksår Fall

  Online
  Denna kurs handlar om att förebygga undernäring, trycksår och fall och tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Kursen vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett profession och huvudman, och kan med fördel användas för introduktion av nyanställda eller för att uppdatera sina kunskaper.
  KurstypE-kurs
 • Utbildning för färdtjänstutredare

  Online
  Syftet med e-utbildningen är ge en introduktion till utredare i kommunerna och stadsdelarna. Kursen ska ge en enhetlig grund och bidra med att utredare blir trygga i sin roll som färdtjänstutredare.
 • Utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg

  Online
  Utbildningen vänder sig till alla som utfärdar tandvårdsstödsintyg i Stockholms län.
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 • Utbildning i datortomografi

  Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografiundersökningar och som behöver fördjupa sina kunskaper inom detta område.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeRadiologi
  KurstypFysisk kurs
 • Utbildning i Tableau

  Nästa tillfälle startar: 3 mars, 2021

  Utbildningen vänder sig i första hand till controllers som inte haft möjligheten att gå de första utbildningstillfällena som hölls under hösten-2020, men i mån av plats även controllers som vill repetera kursen eller fräscha upp kunskaperna. Obligatoriskt för samtliga deltagare är att genomgå ”Utbildningssteg 1” som ger er en introduktion till systemet och finns på inuti. Kursen är en del av Ekonomiakademin.

  MålgruppAdministratör
  OmrådeEkonomi
  KurstypFysisk kurs
 • Webcare-utbildning för personal inom den somatiska slutenvården

  Online
  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin
  MålgruppArbetsterapeut
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Undersköterska
  OmrådeAdministration
  Omvårdnad
  Psykiatri
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 • WebCare-utbildning för personal vid husläkarmottagningar

  Online
  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin
  KurstypE-kurs