Kurskatalog


  

 • Akut strokebehandling inom 24 tim – beslutsstöd med perfusion

  Online
  Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som ST-läkare i radiologi, röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal i handläggandet av akut stroke. Den syftar till att ge dig kunskap om hur vårdkedjan och utredning med perfusion ska gå till för att ge patienten vård utifrån senaste evidens. Utbildningen är uppbyggd i mindre delar på ca 5-15 minuter och hela utbildningen tar ca 3-4 timmar att genomföra.
  MålgruppLäkare ST
  Sjuksköterska
  OmrådeNeurologi
  Radiologi
  KurstypE-kurs
 • Akutvårdsbyggnaden - Brand och säkerhet

  Online
  E-kursen vänder sig till alla medarbetare på Danderyds sjukhus som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Akutvårdsbyggnaden - Introduktion till akutvårdsbyggnaden

  Online
  Kursen vänder sig till alla medarbetare som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.
  KurstypE-kurs
 • Antibiotika SMART

  Online
  Syftet med utbildningen Antibiotika SMART är att ge dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Utbildningen riktar sig till läkare och testar dina kunskaper om handläggning av infektionspatienter i öppenvården.
  KurstypE-kurs
 • Arbetsmiljöutbildningar

  Online
  Länkar till Arbetsmiljöverkets utbildningar.
  OmrådeArbetsmiljö
  KurstypE-kurs
 • ATHENA Spårtrafik - söka och se teknisk information

  Online
  ATHENA Spårtrafik är ett system för teknisk information där modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningar som rör Trafikförvaltningens anläggningar är samlade och sökbara. Detta innebär teknisk information för stationer, banor och depåer för trafikslagen tunnelbana, pendeltåg och lokalbana gällande bana, el, signal, tele och fastighet.

  För att få access till ATHENA krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på Trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot Trafikförvaltningen.
  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 • Att hantera information inom Region Stockholm

  Online
  Målgruppen för utbildningen är administrativ personal som arbetar som arkivredogörare och arkivansvariga inom Region Stockholm. Den ger dig kunskaper om allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt registrering/diarieföring.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  OmrådeChef- och ledarskap
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Att möta självskadebeteende - Kunskap,förståelse och färdigheter

  Utbildningen riktar sig till  all personal och som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden. Målsättningen med utbildningen är att öka förmågan att hantera svåra samtal och situationer, förbättra förståelsen för självskadebeteende och utveckla hjälpande färdigheter i möte med personer med självskadebeteende. 

  MålgruppArbetsterapeut
  Kurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  OmrådePsykiatri
  KurstypFysisk kurs
 • Att undanröja hinder

  Online
  Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Beställa och använda tolk med Tolkportalen

  Beställa och använda tolk med Tolkportalen

  Online
  E-utbildning där du lär dig hur du beställer och använder tolktjänster i Region Stockholm.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Lärtorget, SLL Tolktjänster, Forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning vid Karolinska Institutet samt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 • Blododling

  Nästa tillfälle startar: 27 februari, 2020

  Vi går igenom tillvägagångssättet för Blododling till kompetenskortet undersköterskor

  MålgruppUndersköterska
  OmrådeOmvårdnad
  KurstypFysisk kurs
 • Checklista för säker och personcentrerad endoskopi

  Online
  E-kursen syftar till att ge verktyg för implementering av Checklista för säker och personcentrerad endoskopi. Här finner du material till gruppövningar, instruktioner för användning av checklistan och fördjupningar i personcentrerad vård och patientsäkerhet.
 • Chefshandledning i grupp

  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2020

  Region Stockholm erbjuder dig som är första linjens chef att delta i chefshandledning i grupp med start hösten 2019 och våren 2020.

  OmrådeChef- och ledarskap
  KurstypFysisk kurs
 • Chefsutbildning om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

  Utbildningen vänder sig till chefer i Region Stockholm och omfattar två dagar, 31/3 och 5/5. Syftet med utbildningen är att utveckla ett normmedvetet ledar- och medarbetarskap som kan bidra till en jämställd och jämlik arbetsplats och verksamhet fri från diskriminering.

  MålgruppChef
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypFysisk kurs
 • Chefsutbildning om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering

  Utbildningen vänder sig till chefer i Region Stockholm och omfattar två dagar, 28/4 och 12/5. Syftet med utbildningen är att utveckla ett normmedvetet ledar- och medarbetarskap som kan bidra till en jämställd och jämlik arbetsplats och verksamhet fri från diskriminering.

  MålgruppChef
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypFysisk kurs
 • Daniel Forslund om digitala vårdmöten

  Online
  Daniel Forslund om digitala vårdmöten
  KurstypE-kurs
 • Din hjälp i konsten att sjukskriva

  Online
  Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen med särskilt fokus på läkare som utfärdar sjukintyg.
  OmrådePrimärvård
  Rehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 • Du som är så ung kan väl inte ha så ont

  Online
  Kursen uppmärksammar gruppen unga vuxna med långvarig smärta och lyfter deras behov av behandling och rehabilitering.
  OmrådeRehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 • Ebola - Informationsfilm om skyddsutrustning

  Online
  Filmen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.
  KurstypE-kurs
 • Ek-administration (ÖPPEN kurs)

  Online
  E-kurs för blivande EK-administratörer för privata vårdgivare.
  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • Etnicitet, normer och möten i vardagen

  Online
  e-utbildning med fokus på etnicitet, normer och möten i vardagen.
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Filmer från Strama om infektioner i primärvård

  Online
  Utbildningsfilmer för sjukvårdspersonal om de vanligaste infektionerna i primärvård. Varje film är cirka fem minuter lång och redogör för handläggning och behandling.
  KurstypE-kurs
 • Fire and safety at NKS and BioClinicum

  Online
  Fire and safety at NKS and BioClinicum
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Från preanalys till postanalys

  Online
  Kursen beskriver kortfattat provets väg från provtagning och analys till utskick av provsvar. Målgruppen för kursen är nyanställd personal och studenter på Mikrobiologen.
 • Förbättrade e-tjänster från 1177

  Online
  Kort introduktion till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänsters nya plattform.

  Målgrupp
  Kursen riktar sig till dig som tidigare arbetat i personalverktyget och är bekant med funktionerna och endast behöver få information om vad som är nytt eller förändrat.
  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • Graviditet och fetma

  Online
  Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och fetma.
 • Grundläggande miljöutbildning i Region Stockholm

  Online
  Syftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskap och större medvetenhet om miljöfrågor. Utbildningen vänder sig till dig som är anställd i Region Stockholm eller anställd hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.
  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 • Grundläggande Säkerhetsutbildning - öppen version

  Online
  Öppen version av Karolinskas Grundläggande Säkerhetsutbildning. Inga resultat sparas.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Grundutbildning i transfusionsmedicin för sjuksköterskor

  Online
  Denna utbildning riktar sig till dig som är sjuksköterska för att tillgodose patientsäkerheten vid provtagning inför samt vid utförandet av blodtransfusioner.
 • Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande

  Online
  Länk till "Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)". Ansvariga är Enheten för undervisning och lärande på KI
  KurstypE-kurs
 • Hantera skadligt bruk

  Online
  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende någon gång. Hur fångar du som chef upp tidiga signaler? Hur ska du hantera det? Vad är arbetsgivarens roll och ansvar?
  MålgruppChef
  HR
  OmrådeArbetsmiljö
  KurstypE-kurs
 • Hbtq - normer, kön och sexualitet

  Online
  Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer).
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Hbtq-diplomering - påfyllnad/intro

  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2020

  Påfyllnadsutbildning för den som arbetar i hbtq-diplomerad verksamhet och som ej gått utbildningen, samt för dig som är nyfiken på hbtq-diplomeringen.

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypFysisk kurs
 • Heromagrund dag 3 Repetition samt Tips och trix

  Nästa tillfälle startar: 16 april, 2020

  Heromagrund dag 3 med repetition samt tips och trix

  MålgruppAdministratör
  Chef
 • Hjms Förskrivarutbildning: Arbetsstolar och ståstödsstolar

  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Elektroniska Kalendrar Steg 1, Handi 5SW, Handikalendern och Handi One

  Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2020

  Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Elektroniska Kalendrar Steg 2, Handi 5SW, Handikalendern och Handi One

  Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2020

  Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 1

  Nästa tillfälle startar: 2 april, 2020

  Målgrupp. Arbetsterapeut, Fysioterapeut/ Sjukgymnast

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms förskrivarutbildning: Elrullstolar Steg 2

  Nästa tillfälle startar: 22 april, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Gåstolar och ståstöd-Mekarkurs

  Nästa tillfälle startar: 18 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Kognitionshjälpmedel MEMOplanner Large och myAbilia

  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Logopeder

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Komfortrullstolar

  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Kommunikationshjälpmedel Snap och Core First Steg 2

  Nästa tillfälle startar: 1 april, 2020

  Målgrupp: Logopeder och Arbetsterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Lyftselar Steg 1

  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/ Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Lyftselar steg 2

  Nästa tillfälle startar: 7 maj, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Manuell rullstollstol Cross 5-Mekarkurs

  Nästa tillfälle startar: 25 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Rullstolsdyna Roho

  Nästa tillfälle startar: 20 april, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Stödstänger. Nytt sortiment: SuperPole samt "gamla" Gripo Alu.

  Nästa tillfälle startar: 29 april, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Tyngdtäcken

  Nästa tillfälle startar: 31 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • Hjms Förskrivarutbildning: Ögonstyrda datorer

  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2020

  Målgrupp: Arbetsterapeuter och Logopeder

  MålgruppArbetsterapeut
  Logoped
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 • HjmS Praktisk vägledning i ditt arbete med hjälpmedel – en webbutbildning

  Online
  Har du frågor om att beställa hjälpmedel eller vilket stöd du kan få? Här får du svar på dina frågor och en titt bakom kulisserna
  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Logoped
  Sjuksköterska
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypE-kurs
 • HLR: Grundutbildning i A-HLR (Avancerad HLR) Barn

  Nästa tillfälle startar: 31 mars, 2020

  I utbildningen får du lära dig att självständigt behandla en patient med hjärtstopp enligt riktlinjer från Svenska HLR-rådet.

 • HLR: Grundutbildning i A-HLR (Avancerad HLR) Vuxen

  Nästa tillfälle startar: 18 mars, 2020

  I utbildningen får du lära dig att självständigt behandla en patient med hjärtstopp enligt riktlinjer från Svenska HLR-rådet.

 • HLR: Instruktörsutbildning i Barn-HLR

  Nästa tillfälle startar: 26 maj, 2020

  Utbilda instruktörer som självständigt kan organisera och genomföra Barn-HLR utbildning enligt Svenska HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram.

 • HLR: Instruktörsutbildning i S-HLR Barn

  Nästa tillfälle startar: 12 mars, 2020

  Utbilda instruktörer som självständigt kan organisera och genomföra S-HLR Barn utbildning enligt Svenska HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram.

 • HLR: Instruktörsutbildning i S-HLR Vuxen

  Nästa tillfälle startar: 24 februari, 2020

  Utbilda instruktörer som självständigt kan organisera och genomföra S-HLR Vuxen utbildning enligt Svenska HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram.

 • HLR: Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

  Nästa tillfälle startar: 18 maj, 2020

  Utbilda instruktörer som självständigt kan organisera och genomföra HLR utbildning enligt Svenska HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram. 

 • HR-utbildning om jämlikhet, jämställdhet och diskriminering

  Nästa tillfälle startar: 15 april, 2020

  Utbildningen riktar sig till HR eller liknande funktion som aktivt stöttar chefer för att uppnå en ökad inkludering och en verksamhet fri från diskriminering. 

  Syftet är att deltagarna utvecklar ett normmedvetet förhållningssätt och därmed kan bidra till jämställda och jämlika arbetsplatser. Fakta, forskning och lagstiftning presenteras med fokus på det förbyggande arbetet. Perspektivet är normkritiskt, du granskar ditt förhållningssätt, bemötande och analyserar kulturen och strukturen i verksamheten.

  MålgruppHR
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypFysisk kurs
 • Hållbarhetsfrukost

  Nästa tillfälle startar: 18 mars, 2020

  Välkommen på frukostseminarium där du får ta del av omvärldsspaningar och vad som händer inom hållbarhetsområdet i Region Stockholm.

  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypFysisk kurs
 • Hälsosamma levnadsvanor

  Online
  Webbutbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan arbeta med förändring av ohälsosamma levnadsvanor.
  KurstypE-kurs
 • Infektionsverktyget

  Online
  Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner.
  KurstypE-kurs
 • Information för ny AKA/studentansvarig

  Online
  Information till nya AKA/studentansvariga
 • Inkluderande rekrytering

  Online
  Utbildningen vänder sig i första hand till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering. Syftet är att reflektera över dina beslut i rekryteringsprocessen.
  MålgruppChef
  HR
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 • Insiktsutbildning för en inkluderande arbetsplats

  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2020

  Vi som arbetsgivare behöver ”sänka tröskeln” och minska fördomar för att våga anställa fler människor med olika funktionsnedsättningar.
  I samarbete med Funktionsrätt Stockholms län ordnar därför Region Stockholm en utbildning där du får fördjupad förståelse och insikt kring olika funktionsnedsättningar med fokus på arbetslivet. 

  MålgruppChef
  HR
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypFysisk kurs
 • Introduktion för nya eller blivande ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset

  Nästa tillfälle startar: 23 april, 2020

  Introduktionseftermiddag där du får höra vad Karolinska kan erbjuda under din ST samt möjlighet att träffa ST-läkare från andra specialiteter.

 • Introduktion till operationsavdelning

  Online
  Det här är en introduktion för dig som ska delta i vården på en operationsavdelning.
 • Introduktionsdag för nytillträdda chefer i Region Stockholm

  Introduktionsdag för nytillträdda chefer i Region Stockholm

  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2020

  Region Stockholm arrangerar introduktionsdagar för nya chefer som ett komplement till den lokala introduktionen. Introduktionen omfattar en heldag och genomförs två gånger per år. 

  MålgruppChef
  OmrådeChef- och ledarskap
  KurstypFysisk kurs
 • IPLS facilitatorkurs VT 2020

  Utbildningen till IPLS- facilitator stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

 • IPLS nätverk

  Online
  nätverksgrupp
 • Janusmed njurfunktion (fd NjuRen)

  Online
  Webbutbildning om hur kunskapsstödet Janusmed njurfunktion (fd Njuren) fungerar.
  OmrådeLäkemedelshantering
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Karolinska Safety and Security Training - Public version

  Online
  A public version of Karolinska University Hospital's Safety and Security-course. No results will be saved.
  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 • Karolinskas introduktion för nya medarbetare, del 1

  Online
  Denna kurs riktar sig till dig som snart ska börja eller nyss har börjat din anställning på Karolinska. Detta är den första delen i Karolinskas generella introduktion för nya medarbetare och ger dig en övergripande bild av Karolinska som organisation och som arbetsplats.
  KurstypE-kurs
 • KliPP grund för Lärosäte/Högskola/Yrkeshögskola

  Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2020

  Kursen vänder sig till dig som har en behörighet i KliPP som Utbildningsadministratör vid lärosäte/högskola/yrkeshögskola

  Innehåll:
  Import av studerande
  Beställning av VFU-platser
  Placering/Publicering
  Rapportuttag
  Administration av behörigheter och Kontaktperson
   

   

   

  OmrådeAdministration
  KurstypFysisk kurs
 • KliPP grund för vårdverksamhet

  Nästa tillfälle startar: 12 mars, 2020

  Kursen vänder sig till användare med behörighet som Verksamhetsadministratör i KliPP och som arbetar i vårdverksamhet.

  Innehåll:
  VFU-beställningar
  Placeringsmöjligheter
  Reservation av platser
  Rapportuttag
  Administration av arbetsplatser, behörigheter och kontakperson

  OmrådeAdministration
  KurstypFysisk kurs
 • KliPP workshop/öppet hus för verksamhet och utbildningsadministratörer

  Nästa tillfälle startar: 27 februari, 2020

  Denna kurs vänder sig till dig som jobbat ett tag i KliPP och som vill lära dig mer eller har egna frågor/problem som du vill ha hjälp med. Eftermiddagen bygger helt på vad deltagarna har för önskemål.

  OmrådeAdministration
  KurstypFysisk kurs
 • KOLL/ProCompetence – Hur medarbetare skattar sig samt skapar en utvecklingsplan

  Online
  ProCompetence är ett IT-stöd för kompetensplaneringsprocessens alla steg. Landstingets modell för kompetensplanering (KOLL) inklusive IT-stödet ProCompetence bygger på SIS-standard.
  OmrådeAdministration
  HR
  KurstypE-kurs
 • KOLL/ProCompetence - Tips till chefen inför utvecklingssamtal

  Online
  ProCompetence är ett IT-stöd för kompetensplaneringsprocessens alla steg. Landstingets modell för kompetensplanering (KOLL) inkl. IT-stödet ProCompetence bygger på SIS-standard.
  MålgruppChef
  OmrådeAdministration
  HR
  KurstypE-kurs
 • Kortläsare, larm- och låshantering

  Online
  Beräknad tidsåtgång: 10 minuter
 • Kunskapsinformation om punktprevalensmätningar

  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2020

  Vi vänder oss i första hand till målgruppen omvårdnadschefer, hygienansvariga, sjuksköterskor, läkare med flera som har ett ansvar för punktprevalensmätningar av ARB, MRSA-personal, BHK och VRI men givetvis är även övriga intresserade välkomna!

  KurstypFysisk kurs
 • Kunskapsstyrning

  Online
  Film med Ralph Nisell
 • Laryngo- och bronkoskopi och Pediatriska ÖNH-sjukdomar

  Nästa tillfälle startar: 2 mars, 2020

  Kursen som ges på Patientområde ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna riktar sig till läkare under senare delen av sin ST-utbildning i öron-, näs- och halssjukdomar samt färdiga ÖNH-specialister. Förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i ÖNH-området hos barn. Praktisk träning att genomföra laryngoskopier och bronkoskopier.

  MålgruppLäkare ST
  KurstypFysisk kurs
 • Lindra smärta i palliativ vård

  Lindra smärta i palliativ vård

  Online
  En grundläggande interprofessionell webbutbildning i smärta, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.
  MålgruppLäkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 • Läkarrapportering

  Online
  E-kurs om läkarrapportering
  MålgruppLäkare
  KurstypE-kurs
 • Läkemedel och Miljö

  Online
  Utbildningen vänder sig till förskrivare av läkemedel i Region Stockholm.
  OmrådeLäkemedelshantering
  Miljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 • Läkemedelsgenomgångar

  Online
  Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista.
  OmrådeLäkemedelshantering
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 • Medicinsk handledning för barnmorskor och läkare på UM

  Nästa tillfälle startar: 19 mars, 2020

  Välkommen till medicinska handledning som ges vid fyra tillfällen under våren.

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSexuell hälsa
  KurstypFysisk kurs
 • Miljöombudsutbildning

  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2020

  Tvådagars vidareutbildning i miljöfrågor för dig som arbetar som miljöombud/miljösamordnare inom hälso- och sjukvård och tandvård eller inom administrativa verksamheter i Region Stockholm eller hos arbetsgivare som har avtal med Region Stockholm.

  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypFysisk kurs
 • Måltider på sjukhus

  Online
  Kursen riktar sig till personal på sjukhus.
  KurstypE-kurs
 • Möta patienter med funktionsnedsättning

  Online
  E-utbildning som ger verktyg för god vård till vuxna patienter med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.
  KurstypE-kurs
 • Nationell Patientöversikt

  Online
  Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.
 • Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården!

  Online
  Information om förändringar som genomförs just nu i cancervården och påverkar dig i din kliniska vardag.
 • Nätverk ung och chef

  Nästa tillfälle startar: 29 maj, 2020

  Ur ett regionperspektiv är det viktigt att synliggöra gruppen ung och chef för att säkra tillväxten av chefer. Idén med nätverket är även att få medarbetare med ledningsansvar att ta steget till att bli chefer.

   

  MålgruppChef
  OmrådeChef- och ledarskap
  KurstypFysisk kurs
 • OpenLogger - A Monitoring System

  Online
  An E-Course about OpenLogger
 • Pascal & Dostjänsten

  Online
  Här finns filmer till nya versionen av Pascal 2.2, övergripande presentation av Pascal samt en film om hur dosapoteket fungerar.
  OmrådeAdministration
  IT och teknik
  Läkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 • Patientsäkerhet

  Online
  Kunskapstest utifrån Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet.
  KurstypE-kurs
 • Prev-testet

  Online
  Utbildningen är framtagen av Samordningsbarnmorskorna inom Stockholms läns landsting.
  MålgruppBarnmorska
  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 • Projekt- och programhandboken, PPH e-kurs

  Online
  PPH beskriver hur projekt och program drivs inom Trafikförvaltningen
 • Provtagningsinstruktioner för tuberkulos

  Online
  Instruktioner för provtagning med PPD.
  KurstypE-kurs
 • Reservkort personligt möte

  Online
  Den här kursen är för alla ute i verksamheterna som utfärdar reservkort, även privata vårdgivare och i kommunerna
  KurstypE-kurs
 • Sjukskrivning i praktiken

  Online
  Kursen ges av Karolinska Institutet i samarbete med Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm.
  KurstypE-kurs
 • Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Online
  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård
  KurstypE-kurs
 • Skolverkets handledarutbildning

  Online
  Länk till Nätbaserat stöd för handledare med mål att ge grundläggande handledarkompetens.
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypE-kurs
 • Skype handledning

  Online
  En handledning hur man använder Skype för företag inom SLL.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Chef- och ledarskap
  IT och teknik
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Smittskyddsanmälan via SmiNet

  Online
  Film som visar hur du anmäler smittsamma sjukdomar via det elektroniska anmälningssystemet SmiNet
  KurstypE-kurs
 • Smittspårning

  Online
  Utbildning för läkare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med sjukdomar som ska smittspåras enligt smittskyddslagen.
  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSmittskydd
  KurstypE-kurs
 • Spelproblem

  Online
  Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem
  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Kurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBemötande och etik
  Omvårdnad
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 • Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

  Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

  Online
  Strukturerad information; Varför, hur, till vad nytta?
 • OmrådeStrålsäkerhet
 • Strålsäkerhet - introduktionsutbildning

  Online
  Denna kurs riktar sig till anställda på Karolinska Universitetssjukhuset./This course is aimed at employees at Karolinska University Hospital. Det här är en introduktionsutbildning i Strålsäkerhet som är obligatorisk för dig som arbetar med joniserande strålning. Den tar 30-45 minuter att genomföra.
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 • Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

  Nästa tillfälle startar: 19 mars, 2020

  Denna utbildning riktar sig till personal på KS och KI som arbetar på laboratorium där arbete med öppna strålkällor förekommer.

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2020

  Denna utbildning riktar sig till personal på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar med öppna radioaktiva strålkällor i patientverksamhet t ex på en nuklearmedicinsk avdelning. This training is intended for personnel at Karolinska University Hospita

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 • Sund start

  Online
  Sund start
  KurstypE-kurs
 • SVEA

  Online
  SVEA är ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.
  OmrådeOmvårdnad
  KurstypE-kurs
 • Temadag om kränkande särbehandling och trakasserier

  Nästa tillfälle startar: 29 april, 2020

  I arbetet med att Region Stockholm nu tar fram en gemensam riktlinje om kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier får du nu möjligheten att fördjupa dina kunskaper i ämnet.

  Målgrupp: Chefer och HR

  MålgruppChef
  HR
  OmrådeBemötande och etik
  Chef- och ledarskap
  KurstypFysisk kurs
 • Tillgänglig digital service i Region Stockholm

  Online
  Tillgänglighet till digital offentlig service i Region Stockholm

  Den här e-utbildningen vänder sig till alla som behöver ha koll på vilka nya lagkrav som gäller för regionens digitala tjänster. Den första delen berättar övergripande om tillgänglighet och varför det är viktigt, därefter finns det möjlighet till fördjupning som utgår från praktiska situationer. Tanken är att du själv avgör vad som är viktigt utifrån din yrkesroll och ditt ansvarsområde. Genom en blandning av konkreta tips, information och inspiration ökar utbildningen både kunskapen och förståelsen kring digital tillgänglighet. Den ger också stöd i hur vi ska uppfylla lagkraven i praktiken.

  E-utbildningen är i sig ett exempel på digitala tjänster som har tagits fram i enlighet med tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). På grund av begränsningar i det produktionsverktyg som använts för framtagandet av e-utbildningen uppfyller dock inte alla krav som är satta i WCAG 2.1 AA. De brister som finns kommer att redovisas i en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som framöver måste finnas för alla digitala offentliga tjänster.
  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  HR
  IT och teknik
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 • Utbildning för färdtjänstutredare

  Online
  Syftet med e-utbildningen är ge en introduktion till utredare i kommunerna och stadsdelarna. Kursen ska ge en enhetlig grund och bidra med att utredare blir trygga i sin roll som färdtjänstutredare.
 • Utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg

  Online
  Utbildningen vänder sig till alla som utfärdar tandvårdsstödsintyg i Stockholms län.
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 • Utbildning i intern miljörevision

  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2020

  En tre dagars utbildning  (17, 18 och 25 mars) för dig som vill lära dig revisionens grunder och själv kunna revidera olika verksamheters miljöledningssystem.

  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypFysisk kurs
 • Webcare-utbildning för personal inom den somatiska slutenvården

  Online
  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin
  MålgruppArbetsterapeut
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Undersköterska
  OmrådeAdministration
  Omvårdnad
  Psykiatri
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 • WebCare-utbildning för personal vid husläkarmottagningar

  Online
  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin
  KurstypE-kurs
 • Venös provtagning

  Venös provtagning

  Nästa tillfälle startar: 5 mars, 2020

  Vi går igenom tillvägagångssättet inför venös provtagning för kompetenskortet.

   

  MålgruppUndersköterska
  OmrådeOmvårdnad
  KurstypFysisk kurs