Kurskatalog


  
 

 •  ABCDE

  Online

  Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Stockholm och syftar till att ge ökad kunskap för att hantera en patient med sviktande vitalparametrar. Reviderad november 2022.

  MålgruppSjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådeCovid-19, Corona
  Neurologi
  KurstypE-kurs
 •  Akuta tillstånd i livets slut hos äldre

  Online

  Webbutbildningen ”Akuta tillstånd i livets slut hos äldre” vill visa hur man kan bedöma och handlägga akuta händelser i sen palliativ fas.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Alltid öppet - Tidbok, bokningsbara tider

  Online

  Den här utbildningen vänder sig till medarbetare på vårdenheter som ska vaccinera på uppdrag av Region Stockholm. Utbildningen ger kunskap om schemaläggning och användarhantering i systemet 4US Admin samt bokningar i Vårdportalen. Schemalagda tider kommer att bli bokningsbara i Alltid öppet.
  Kursen öppnar 28 augusti 2024.

  KurstypE-kurs
 •  Antibiotika SMART

  Online

  Syftet med utbildningen Antibiotika SMART är att ge dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta.
  Utbildningen riktar sig till läkare och testar dina kunskaper om handläggning av infektionspatienter i öppenvården.

  KurstypE-kurs
 •  Användarmanual för ombud – Försäljningsenheten

  Online

  E-manualen innehåller instruktioner som ombuden har nytta av som stöd för att kunna sälja SL:s produkter.

 •  Arbetsmiljö - Hantera hot och våld på jobbet

  Online

  Grundläggande utbildning för alla chefer och medarbetare inom Region Stockholm.

  MålgruppChef
  OmrådeArbetsmiljö
  Chef- och ledarskap
  KurstypE-kurs
 •  ATHENA Fordon - söka och se teknisk information

  Online

  ATHENA Fordon är ett system för hantering av teknisk information gällande SL:s spårburna fordon.

  För att få behörighet till ATHENA Fordon krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot trafikförvaltningen.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  ATHENA Spårtrafik - söka och se teknisk information

  Online

  ATHENA Spårtrafik är ett system för teknisk information där modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningar som rör Trafikförvaltningens anläggningar är samlade och sökbara. Detta innebär teknisk information för stationer, banor och depåer för trafikslagen tunnelbana, pendeltåg och lokalbana gällande bana, el, signal, tele och fastighet.

  För att få access till ATHENA krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på Trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot Trafikförvaltningen.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Att hitta karies hos små barn

  Online

  Filmen handlar om hur du kan upptäcka karies och andra tandavvikelser hos små barn. Den vänder sig främst till dig som arbetar vid en BVC- eller tandvårdsmottagning.

  MålgruppSjuksköterska
  Tandhygienist
  Tandläkare
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Att ta emot delegering av hantering av läkemedel

  Online

  Den här utbildningen är obligatorisk för dig som ska ta emot en delegering av hantering av läkemedel och riktar sig till undersköterskor inom Danderyds sjukhus AB.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Att undanröja hinder

  Online

  Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om hinder och begränsningar som kan finnas i omgivningen.

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  Att vara same i Stockholm - vägledning för vårdpersonal inför patientmötet

  Online

  En utbildning om hälsan hos samer i Stockholm.

  KurstypE-kurs
 •  Barn och cancer - skolsköterskans roll

  Online

  I den här utbildningen får du som är skolsköterska mer kunskap om barn och cancer ur flera olika perspektiv. Det handlar om att känna igen när cancer kan misstänkas, att få kunskap om skolans roll för ett barn som drabbas och om att få redskap att möta barn som står nära någon som är sjuk eller dör. Stort fokus ligger också på hur du som skolsköterska fortsatt kan bidra i arbetet att etablera hälsosamma levnadsvanor. Genom aktuell och evidensbaserad kunskap om vaccin och om kopplingen mellan cancer och levnadsvanor är förhoppningen att du ska känna dig stärkt i ditt arbete med barnen och deras familjer.

  KurstypE-kurs
 •  Bemötande för att främja vaccinationer

  Online

  E-kursen vänder sig till dig som möter patienter i ditt dagliga arbete, men som inte primärt arbetar med vaccinationer. Syftet är att du i din roll ska känna dig bekväm med att prata om vaccinationer och rekommendera de vaccinationer som erbjuds av regionen. Att visa en positiv inställning, skapa en tillitsfull relation och hänvisa vidare är viktiga strategier för patientens beslut om vaccination. Det kan vara just ett sådant samtal med dig som gör skillnad.

  KurstypE-kurs
 •  Best Practice 2024: Hur vi bäst tar hand om barnen i vår kliniska vardag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2024

  Best Practice 2024: Hur vi bäst tar hand om barnen i vår kliniska vardag

  MålgruppTandläkare
  OmrådeTandvård
  KurstypFysisk kurs
 •  Beställning av transport med prehospital enhet mellan vårdinrättningar

  Online

  Rätt transportresurs i förhållande till patientens behov av vård under färden mellan vårdenheter, viss del specifik för närakut.

 •  Beställningssystem för läkemedel - Proceedo 9.0

  Online

  Utbildningsfilmer för sjuksköterskor och farmaceuter med uppdrag och behörighet att beställa läkemedel till läkemedelsförråd.

  MålgruppFarmaceuter
  Sjuksköterska
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • KurstypE-kurs
 •  Brand och utrymning på Södersjukhuset för eTjänstekort

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15-20 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Brand och utrymning vårdbyggnad, operation och pre/post SöS

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Cancerrehabilitering för dig i primärvård

  Online

  Webbutbildningen i cancerrehabilitering vänder sig till dig som möter patienter i primärvården.

 •  Checklista för säker och personcentrerad endoskopi

  Online

  E-kursen syftar till att ge verktyg för implementering av Checklista för säker och personcentrerad endoskopi. Här finner du material till gruppövningar, instruktioner för användning av checklistan och fördjupningar i personcentrerad vård och patientsäkerhet.

  KurstypE-kurs
 •  Digitala föreläsningar om att minska risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner

  Online

  Föreläsningarna ger kunskap om hur bakterier och virus sprids samt hur personal genom rutiner för rengöring och desinfektion minskar risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

  Målgruppen är personal inom SÄBO och LSS.

  KurstypE-kurs
 •  Din hjälp i konsten att sjukskriva

  Online

  Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen med särskilt fokus på läkare som utfärdar sjukintyg.

  OmrådePrimärvård
  Rehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 •  Diskussionsunderlag för perspektivrapport läkemedel och medicinteknik Hälso- och sjukvården 2040

  Online

  Målgruppen är i första hand Region Stockholms politiker och politiska tjänstemän samt beslutsfattare. Men den riktar sig även till dig som vill lära dig mer och diskutera framtidens vård.

  KurstypE-kurs
 •  Diskussionsunderlag om slutrapport för utredningen Hälso- och sjukvården 2040

  Online

  Målgruppen är i första hand Region Stockholms politiker och politiska tjänstemän samt beslutsfattare. Men den riktar sig även till dig som vill lära dig mer och diskutera framtidens vård.

  KurstypE-kurs
 •  Efterhandsgranskning i ARV-portalen

  Online

  Denna E-kursen riktar sig privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter som är kopplade till ARV-portalen. Kursen innefattar en beskrivning på hur den nya efterhandsgranskningsprocessen i ARV-portalen genomförs när vårdgivare fått uppföljning på ersättning som tidigare begärts.

 •  Ek-administration (ÖPPEN kurs)

  Online

  E-kurs för blivande EK-administratörer för privata vårdgivare.

  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 •  Elektronisk transfusionskontroll

  Online

  E-kurs om hur man utför en elektronisk transfusionskontroll.

 •  English introductory training in GCP

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2024

  Karolinska Trial Alliance offers courses for those who need basic introduction in GCP. The purpose of the course is to give the participants sufficient knowledge of the GCP in order to practically carry out a clinical trial. After completing the course, all participants receive a certificate. This course meets the minimum criteria for ICH GCP Investigator Site Personnel Training identified by TransCelerate.

 •  EPDS- ett hjälpmedel för att stödja gravida med psykisk ohälsa

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 30-40 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Etnicitet, normer och möten i vardagen

  Online

  e-utbildning med fokus på etnicitet, normer och möten i vardagen.

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  E-utbildning för Portföljverktygets objektspecialist (superanvändare)

  Online

  På denna yta har du tillgång till instruktioner om hur du som Objektspecialist (superanvändare) av Portföljverktyget arbetar i verktyget.

  Här kan du även hitta lathundar som du kan använda dig av.

  MålgruppAdministratör
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  E-utbildning för SL försäljningsombud

  Online

  E-utbildningen riktar sig till SL:s försäljningsombud och dess personal. Syftet med utbildningen är att alla berörda ska få god kunskap om SL:s trafiksystem och försäljningssystem för att kunna bistå resenärerna vid inköp av SL:s produkter.

 •  E-utbildning i Portföljverktyget för projektledare

  Online

  På denna yta har du tillgång till kortare instruktionsfilmer om hur du som projektledare kan arbetar i portföljverktyget.

  Det finns även övningsuppgifter.

  MålgruppAdministratör
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Chef- och ledarskap
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Existentiella frågor hos äldre

  Online

  Webbutbildning om existentiella frågor hos äldre, från Palliativt kunskapscentrum.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Filmer från Strama om infektioner i primärvård

  Online

  Utbildningsfilmer för sjukvårdspersonal om de vanligaste infektionerna i primärvård. Varje film är cirka fem minuter lång och redogör för handläggning och behandling.

  KurstypE-kurs
 •  Folkhälsa – en introduktion

  Online

  E-kursen ger dig grundläggande kunskaper om folkhälsa och exempel på hur Region Stockholms verksamheter arbetar med folkhälsa. Kursen har tagits fram som ett stöd för implementering av Region Stockholms folkhälsopolicy.  

  E-kursen vänder sig till planerande tjänstepersoner på förvaltningar och bolag samt till politiker i Region Stockholm.

  KurstypE-kurs
 •  Fraktur hos barn – handläggning vid närakuter

  Online

  Det här är en webbutbildning för att öka din kunskap kring närakuternas handläggning
  av okomplicerade frakturer hos barn.

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Ortopedi
  KurstypE-kurs
 •  FRAPP EKG

  Online

  Utbildningen vänder sig till personal som jobbar inom ambulanssjukvård och hjärtintensivavdelningar.

  OmrådeAkut
  Kardiologi
  Prehospital vård
  KurstypE-kurs
 •  FRAPP e-lärande för ambulanspersonal

  Online

  Utbildningen vänder sig till personal som jobbar inom ambulanssjukvård.

  OmrådeAkut
  Kardiologi
  Prehospital vård
  KurstypE-kurs
 •  FRAPP e-lärande för mottagande enhet

  Online

  Utbildningen vänder sig till enheter som tar emot ambulanser, såsom akutmottagningar, hjärtintensivavdelningar, geriatriska klinker med flera.

  OmrådeAkut
  Kardiologi
  Prehospital vård
  KurstypE-kurs
 •  Förbättrade e-tjänster från 1177

  Online

  Kort introduktion till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänsters nya plattform.

  Målgrupp
  Kursen riktar sig till dig som tidigare arbetat i personalverktyget och är bekant med funktionerna och endast behöver få information om vad som är nytt eller förändrat.

  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 •  Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

  Online

  Utbildningen syftar till att öka kunskap om vad förbättringsarbete är och även ge praktisk handledning i genomförande av ett förbättringsarbete. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare som vill genomföra ett förbättringsarbete för första gången. Utbildningen erbjuder en struktur för genomförande och tips på verktyg för de olika stegen på förbättringsresan. Utbildningen genomförs med fördel tillsammans i ett förbättringsteam.

 •  Fördjupad strålsäkerhetsutbildning - Datortomografi

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografiundersökningar och som behöver fördjupa sina kunskaper inom detta område.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeRadiologi
  KurstypFysisk kurs
 •  Föreläsningar i förändringsledning

  Online

  Här har du möjlighet att ta del av föreläsningar kring förändringsledning. Föreläsningarna är komplement till den webbaserade grundkursen i förändringsledning.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  OmrådeAdministration
  Arbetsmiljö
  Chef- och ledarskap
  HR
  Verksamhetsutveckling
 •  Förändringsledning grundkurs

  Online

  Syftet med denna grundkurs i förändringsledning är att ge dig insikt kring vad som krävs när du ska genomföra förändring i verksamheten. Förändringar kan vara av både större och mindre dignitet men oavsett storlek på förändringsprocessen kan det vara bra att få med sig grunderna kring hur en förändringsprocess bör genomföras, vilka du får tillgång till i denna insats.

 •  Graviditet och Obesitas

  Online

  Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och obesitas.

 •  Grundläggande hållbarhetsutbildning i Region Stockholm

  Online

  Utbildningen syftar till att skapa en förståelse för hållbarhetsutmaningar på både global, nationell och regional nivå samt ge kunskap om hur Region Stockholms verksamheter arbetar med hållbar utveckling. Vidare ska hållbarhetsutbildningen fungera som ett stöd för implementering av Region Stockholms hållbarhetsstrategi och ge inspiration till dig som medarbetare om hur du kan medverka till hållbar utveckling utifrån din roll och verksamhet.

  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 •  Grundläggande säkerhetsutbildning

  Online

  Syftet med kursen är att ge dig kunskap om din roll i säkerhetsarbetet och skapa förutsättningar för dig att agera korrekt om något inträffar.

  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 september, 2024

  KTA erb­juder en tvådagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. 

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypFysisk kurs
 •  Halvautomatisk hjärtstartare, HeartStart FR3, Philips

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Hantera förlossningsrädsla

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 30-40 minuter

  MålgruppBarnmorska
  KurstypE-kurs
 •  Hantera sjukresor - Grundkurs

  Online

  Utbildning ger dig kunskap om vilka regler och villkor som gäller för att du ska kunna registrera tillstånd för sjukresa på ett korrekt sätt.

  Den riktar sig till dig inom den regionsfinansierade vården.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Hantera skadligt bruk

  Online

  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende någon gång. Hur fångar du som chef upp tidiga signaler? Hur ska du hantera det? Vad är arbetsgivarens roll och ansvar?

  MålgruppChef
  HR
  OmrådeArbetsmiljö
  KurstypE-kurs
 •  HBTQ - normer, kön och sexualitet

  Online

  Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer).

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  Healthy Start

  Online

  Welcome to Healthy Start!

  This is where you’ll find inspiration for developing a healthy lifestyle and information for mothers-to-be on weight, food and eating habits – and how these affect you and your child. The course is primarily aimed at those who are pregnant and are overweight or obese. It can also be suitable for all pregnant women who want to improve their dietary habits.

  KurstypE-kurs
 •  Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2024

  Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor verksamma inom akut hjärtsjukvård eller angränsande verksamhet som möter hjärtpatienter i sitt vardagliga arbete. 

  MålgruppSjuksköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 2

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 november, 2024

  Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 2 av 3 kurser i Hjärtsjukvård för sjuksköterskor. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en högre nivå.

  MålgruppSjuksköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 3

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 december, 2024

  Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 3 av 3 som ges under två heldagar och riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk akutsjukvård eller angränsande verksamheter.

  MålgruppSjuksköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Hjärtsjukvård för Undersköterskor - Steg 1

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2024

  Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är den första utbildningen av två steg och riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Hjärtsjukvård för Undersköterskor - Steg 2

  Lärarledd

  Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 2 av 2 i Hjärtsjukvård för undersköterskor och riktar sig främst till undersköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en lite högre/mer avancerad nivå.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?

  Online

  En serie med nio studioproducerade föreläsningar om olika behandlingar och råd som hjälper patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer. Bland föreläsarna finns urolog, gynekolog, anestesiolog, uroterapeuter och fysioterapeuter. Alla föreläsningar hölls i samband med ett heldagsseminarium den 14 oktober 2022.

  KurstypE-kurs
 •  Hälso- och sjukvården 2040 - en guidad tur i fyra tänkbara framtidsscenarier

  Online

  Målgruppen är i första hand Region Stockholms politiker och politiska tjänstemän samt beslutsfattare. Men den riktar sig även till dig som vill lära dig mer och diskutera framtidens vård.

  KurstypE-kurs
 •  Hälsosamma levnadsvanor

  Online

  Webbutbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan arbeta med förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

  KurstypE-kurs
 •  Infektionsverktyget

  Online

  Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner.

  KurstypE-kurs
 •  Informatikutbildningar

  Online

  Webbaserade utbildningar för att ge baskunskap i informatik. Det finns både en kort och en lång utbildning. Den långa utbildningen finns också i videoformat, uppdelad i fyra avsnitt.

  KurstypE-kurs
 •  Information för ny AKA/studentansvarig

  Online

  Information till nya AKA/studentansvariga

 •  Informationsfilmer för Landlord

  Online

  Här får du tillgång till kortare introduktionsfilmer i vårt fastighetssystem.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Introduktion för nya eller blivande ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset

  Lärarledd

  Introduktionseftermiddag där du får höra vad Karolinska kan erbjuda under din ST samt möjlighet att träffa ST-läkare från andra specialiteter.

 •  Introduktion i Fysisk aktivitet på recept, FaR

  Online

  Syftet med kursen "Introduktion i Fysisk aktivitet på recept, FaR" är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

  OmrådeOmvårdnad
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Introduktion till Centricity High Acuity (CHA)

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 60 minuter

 •  Introduktion till Familjestöd (öppen)

  Online

  Syftet med utbildningen är att lyfta kompetensen i primärvården kring barn och unga med otillräcklig fysisk aktivitet och/eller ohälsosamma matvanor och insatsen familjestöd. Målgruppen är särskilt husläkarmottagningar men även personal inom andra verksamheter som möter barn och föräldrar så som tex. primärvårdsrehabilitering och skolhälsovård.

  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  KurstypE-kurs
 •  Introduktion till GCP

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 augusti, 2024

  Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver en grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

  KurstypTeams
 •  Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande

  Online

  Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) - för samtliga medarbetare på enheter där studerande utbildas.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Biomedicinsk analytiker
  Chef
  Dietist
  Farmaceuter
  Fysioterapeut
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialpedagog
  Tandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Undersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Introduktion till ICD-11

  Online

  Introduktion till ICD-11 ger information om kommande klassifikationen ICD-11 för vårdgivare med vårdavtal med Region Stockholm.

  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 •  IT-systemet Libretto introduktionskurs

  Online

  Du får grundläggande kunskaper för att snabbt kunna börja använda IT-systemet Libretto.

  MålgruppAdministratör
  Tandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Janusmed interaktioner & Janusmed riskprofil

  Online

  Utbildningen syftar till att ge dig kunskap om Janusmed kunskapsstöd om läkemedel. Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil kompletterar varandra och tillhandahåller information om olika typer av läkemedelsinteraktioner och hur de kan hanteras. Kursen innehåller också ett patientfall för att belysa komplexiteten med många läkemedel.

  MålgruppFarmaceuter
  Läkare
  Sjuksköterska
  OmrådeLäkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 •  Janusmed njurfunktion

  Online

  Webbutbildning om hur kunskapsstödet Janusmed njurfunktion fungerar.

  OmrådeLäkemedelshantering
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Janusmed njurfunktion grundkurs

  Online

  Janusmed njurfunktion är ett kunskaps- och beslutsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion, avsett för dig som är läkare, sjuksköterska eller farmaceut och som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

  MålgruppFarmaceuter
  Läkare
  Sjuksköterska
  OmrådeLäkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 •  Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal

  Online

  Nu lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.

  Är du anställd inom Region Stockholm behöver du inte logga in på nästa sida utan kan starta kursen direkt.

  OmrådeCovid-19, Corona
 •  Karolinska Safety and Security Training

  Online

  Karolinska Safety and Security Training

  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Karolinskas introduktion för nya medarbetare, del 1

  Online

  Denna kurs riktar sig till dig som snart ska börja eller nyss har börjat din anställning på Karolinska. Detta är den första delen i Karolinskas generella introduktion för nya medarbetare och ger dig en övergripande bild av Karolinska som organisation och som arbetsplats.

  KurstypE-kurs
 •  Klinisk försäkringsmedicin - introduktion (SKR)

  Online

  En introduktion om basala begrepp i klinisk försäkringsmedicin som berör samhället, hälso- och sjukvården och patienten. Introduktionen är tänkt främst för utlandsutbildade läkare och läkare med äldre utbildningar som en ingång till ämnet och utbildningarna.

  MålgruppLäkare
  OmrådeFörsäkringsmedicin
  Sjukskrivning
  KurstypE-kurs
 •  Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper (SKR)

  Online

  Kursen består av fyra grundmoduler och vänder sig till AT/BT-läkare och andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården som medverkar i försäkringsmedicinska bedömningar. Ett kunskapstest finns med möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

  MålgruppLäkare AT
  Läkare BT
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  OmrådeFörsäkringsmedicin
  Sjukskrivning
  KurstypE-kurs
 •  Klinisk försäkringsmedicin för ST-Läkare (SKR)

  Online

  Kursen består av grundmoduler och fördjupning med fokus på specifika patientgrupper och vänder sig till ST-läkare inom alla specialiteter. Efter genomgångna grundmoduler och godkänt kunskapstest, kan ett kursintyg till ST-läkare enligt krav för specialistkompetens skrivas ut.

  MålgruppLäkare ST
  OmrådeFörsäkringsmedicin
  Sjukskrivning
  KurstypE-kurs
 •  KLIPP - utbildning för VIL-samordnare

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kursen.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  KliPP-utbildning för VIL-samordnare - Uttag av rapporter

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kursen.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  KliPP-utbildning för VIL-samordnare- Registervård

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är VIL-samordnare och har behörighet som administratör i KliPP, antingen hos utbildningsanordnare eller i vårdverksamhet.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  Kognitiv rehabilitering - introduktion

  Online

  En introduktion till kognitiv rehabilitering. Den här e-kursen riktar sig till dig som är medarbetare på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm. Syftet med kursen är att öka kunskapen om vanliga kognitiva (tankemässiga) nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada och hur man tillämpar evidensbaserad kognitiv rehabilitering.

  Senast reviderad 2023-10-16

  OmrådeRehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 •  Kompetensbevis: kapillär och venös provtagning samt blododling

  Online

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis för kapillär och venös provtagning samt blododling.

  Senast reviderad 2024-06-25

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Kompetensbevis: kateterisering av urinblåsa

  Online

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis gällande katetrisering av urinblåsa.

  Senast reviderad 2024-06-25

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Kortläsare, larm- och låshantering

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 10 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Kris- och Katastrofmedicinsk beredskap

  Online

  Välkommen till en webbkurs som ger dig ökad kunskap om kris- och katastrofmedicinsk beredskap i Region Stockholm
  Kursen vänder sig till samtliga inom hälso- och sjukvård (dock ej pre-hospitalt), oavsett driftsform.

  KurstypE-kurs
 •  Kultur för hälsa och välbefinnande

  Online

  Utbildningen är öppen för alla men riktar sig specifikt till medarbetare i hälso- och sjukvården.

  Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse inom området kultur i vård och omsorg.

  KurstypE-kurs
 •  Kulturformuleringsintervjun (KFI) – ett intervjustöd i vårdmötet

  Online

  Under utbildningen får du veta vad Kulturformuleringsintervjun (KFI) är, på vilket sätt den kan vara till nytta i patientmötet och hur du använder den som ett stöd i ditt kliniska arbete. Du kommer även att få se filmer där vårdpersonal intervjuar patienter och hör vad behandlare tycker att verktyget tillför i deras arbete.

  KurstypE-kurs
 •  Kunskapstest - Sjukresor

  Online

  Kunskapstestet består av 10 frågor om regler och hantering av sjukresor i Stockholm. Testet är till för dig som tidigare har haft behörighet i sjukresesystemet men som blivit låst på grund av inaktivitet. Din behörighet återaktiveras efter godkänt resultat på kursen.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor - HT 2024

  Lärarledd

  Kurs för erfarna forskningssjuksköterskor riktar sig till dig som är anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland och som arbetar som forskningssjuksköterska sedan minst ett år tillbaka. Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland (en del av Kliniska Studier Sverige).

  Syftet med kursen är att ge dig en uppdatering av forskningssjuksköterskans roll och ansvar. Vi kommer att gå igenom aktuella regelverk och hur du praktiskt genomför den kliniska studiens olika moment.

  Kursen består av fyra kurstillfällen, torsdagarna 12/9, 19/9, 26/9 samt den 10/10 och ges mellan kl 13-16.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypFysisk kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Barn och Unga Kommun

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom kommunen.

  OmrådeBarn och ungdom
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Barn och Unga Psykiatrisk Heldygnsvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom psykiatrisk heldygnsvård.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - Barn och Unga Psykiatrisk Öppenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom psykiatrisk öppenvård.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - introduktion

  Online

  Kursen riktar sig till alla som är involverade i utskrivningsprocessen.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - kommun

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom kommunen.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Rättspsykiatri Heldygnsvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom rättspsykiatrisk heldygnsvård.

  OmrådeAdministration
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Rättspsykiatri Kommun

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom kommunen som arbetar med rättspsykiatri.

  OmrådeAdministration
  Psykiatri
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Rättspsykiatri Öppenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom rättspsykiatrisk öppenvård

  OmrådeAdministration
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - somatisk slutenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom den somatiska slutenvården.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - somatisk öppenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom den somatiska öppenvården.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Vuxenpsykiatri Kommun

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom kommunen.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Vuxna Psykiatrisk Heldygnsvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom psykiatrisk heldygnsvård.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen – Vuxna Psykiatrisk Öppenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom psykiatrisk öppenvård.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Lindra smärta i palliativ vård

  Online

  En grundläggande interprofessionell webbutbildning i smärta, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.

  MålgruppLäkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Lugna rummet

  Online

  Introduktion till lugna rummet

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Kurator
  Läkare
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Läkarrapportering

  Online

  E-kurs om läkarrapportering

  MålgruppLäkare
  KurstypE-kurs
 •  Läkemedel och Miljö

  Online

  Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar som läkare, sjuksköterska, barnmorska eller tandläkare och som förskriver och ger råd om läkemedel till patienter inom Region Stockholm.

  MålgruppBarnmorska
  Läkare
  Sjuksköterska
  Tandläkare
  OmrådeLäkemedelshantering
  Miljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 •  Läkemedelsgenomgångar

  Online

  Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista.

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeLäkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 •  Lär dig hänvisningsstödet

  Online

  Syftet med e-utbildningen är att ge dig kunskap och verktyg för att bedöma och hänvisa patienter med hjälp av Hänvisningsstödet.

  KurstypE-kurs
 •  Lär dig samtalsprocessen

  Online

  Syftet med e-utbildningen är att ge dig verktyg för ett effektivt, strukturerat och patientsäkert bedömningssamtal och att på ett motiverande sätt kunna hänvisa till rätt vårdform.

  KurstypE-kurs
 •  Medicinteknisk säkerhet – fördjupning

  Online

  Kurs på fördjupad nivå med syfte att ge kursdeltagarna en större förståelse och utveckla förmåga att använda medicinteknisk apparatur, samt att identifiera och analysera risker som kan uppkomma vid dess användning.

  OmrådeMedicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Medicinteknisk säkerhet – generell

  Online

  Kurs på grundläggande nivå med syfte att ge kursdeltagarna en större förståelse och utveckla förmåga att använda medicinteknisk apparatur, samt att identifiera och analysera risker som kan uppkomma vid dess användning.

  OmrådeMedicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Menuett Portal för kommuner i IT-systemet Menuett, introduktionskurs för kommuner

  Online

  Du får grundläggande kunskaper för att börja använda Menuett Portal för din kommun, både i rollen boendesamordnare och rollen kommunanvändare. Sistnämnda omfattar rollerna kommunal administratör, kommunal kontaktperson och privat ansvarig .

  MålgruppAdministratör
  Tandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Menuett Portal för vårdgivare i IT-systemet Menuett, introduktionskurs för vårdgivare

  Online

  Du får grundläggande kunskaper för att börja använda Menuett Portal som vårdgivare, både i rollen Vårdgivaransvarig och rollen Mottagningsansvarig.

  MålgruppAdministratör
  Tandhygienist
  Tandläkare
  Tandsköterska
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 • KurstypE-kurs
 •  MR-säkerhetsutbildning för personal

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.

  KurstypE-kurs
 •  MR-säkerhetsutbildning för personal - fördjupning

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.
  Reviderad juli 2020

  KurstypE-kurs
 •  Måltider på sjukhus

  Online

  Kursen riktar sig till personal på sjukhus.

  KurstypE-kurs
 •  Möta patienter med funktionsnedsättning

  Online

  E-utbildning som ger verktyg för god vård till vuxna patienter med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.

  KurstypE-kurs
 •  NEWS2

  Online

  Kursen syftar till att ge dig som arbetar i patientnära vård kunskap i hur vi kontrollerar, bedömer och värderar vitalparametrar hos inneliggande patienter i Region Stockholm. Detta för att identifiera försämrade patienter i tid, kunna sätta in adekvata åtgärder och göra så med korrekt klinisk kompetens. Syftet är att minska risken för hjärtstopp, död och oplanerad intensivvård.

  MålgruppSjuksköterska
  Undersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården

  Online

  En webbaserad fortbildning för dig som arbetar inom basal hemsjukvård. Den här fortbildningen syftar till att ge dig ökad kompetens om nutritionsåtgärder ur ett palliativt perspektiv. Det finns mycket att göra för dig som arbetar inom den basala hemsjukvården för att lindra nutritionsrelaterade symtom för patienter som har behov av palliativ vård.

 •  Ny som undersköterska i förlossningsvården

  Online

  Filmer för dig som är ny undersköterska inom förlossning

  MålgruppUndersköterska
  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 •  När döden närmar sig – om palliativ vård för LSS-personal

  Online

  I webbutbildningen ”När döden närmar sig – om palliativ vård inom LSS” får du lära dig mer om vad palliativ vård är och hur den kan praktiseras inom LSS.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Obstetrix - förlossningsdelen

  Online

  Utbildning för barnmorskestudenter innan de går ut på praktik.

  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 •  Palliativ vård hos äldre-äldre

  Online

  Denna webbutbildning som består av tre kapitel kan ses som en inledning av de övriga webbutbildningar som handlar om palliativ vård för äldre.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Palliativ vård inom hemtjänsten

  Online

  En webbaserad, grundläggande utbildning i palliativ vård och omsorg, särskilt framtagen för personal inom hemtjänst.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Palliativ vård och omsorg av äldre personer

  Online

  En grundläggande utbildning om palliativ vård avsedd för all personal som möter och vårdar äldre personer inom olika vårdformer.

  MålgruppUndersköterska
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Palliativ vård vid demens

  Online

  En webbutbildning som vänder sig till dig som vårdar personer som är i behov av palliativ vård och som har en demenssjukdom.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Pari nebulisator

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Pascal

  Online

  Tillgänglig för alla vårdgivare från och med 1 mars 2023. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska använda Pascal vid förskrivning eller beställning av läkemedel/hjälpmedel. Du kan titta på filmerna, dokumenten och länkarna i sin helhet och som ett stöd i ditt dagliga arbete.

  MålgruppAdministratör
  Barnmorska
  Chef
  Farmaceuter
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  OmrådeAdministration
  Akut
  Geriatrik
  Habilitering
  Läkemedelshantering
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Patienters delaktighet i cancervården - Öppen kurs

  Online

  Kursen vänder sig till dem som arbetar inom cancervården

 •  Patientsäkerhet

  Online

  Kunskapstest utifrån Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet.

  KurstypE-kurs
 •  Pediatrisk palliativ vård

  Online

  Denna utbildning syftar till att ge personal i barnsjukvård en bred introduktion till pediatrisk palliativ vård.

  OmrådeBarn och ungdom
  KurstypE-kurs
 •  Prev-testet

  Online

  Utbildningen är framtagen av Mödrahälsovårdsenheten i Region Stockholm.

  MålgruppBarnmorska
  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 •  Provets väg på mikrobiologen

  Online

  Kursen beskriver kortfattat provets väg från provtagning och analys till utskick av provsvar. Målgruppen för kursen är nyanställd personal och studenter på Mikrobiologen. Reviderad 2023-09-06 (tidigare kurstitel: Från Preanalys till Postanalys)

 •  Provtagningsinstruktioner för tuberkulos

  Online

  Instruktioner för provtagning med PPD.

  KurstypE-kurs
 •  Psykologiskt krisstöd – grundkurs

  Online

  Utbildningen syftar till att säkerställa en grundläggande kompetens kring psykologiskt krisstöd inom Region Stockholm.

  Utbildningen riktar sig till all hälso-och sjukvårdspersonal som i sitt arbete möter krisdrabbade.

  OmrådeKris- och katastrofpsykologi
  KurstypE-kurs
 •  Psykologiskt krisstöd vid covid-19

  Online

  Utbildningen riktar sig till all vård- och behandlingspersonal inom Region Stockholm, som möter patienter/personer som känner oro/rädsla i samband med pågående pandemi covid-19.

  OmrådeCovid-19, Corona
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Psykosocialt krisstöd efter våldtäkt

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 45 minuter

 •  PTSD

  Online

  Fördjupad bedömning av PTSD

  MålgruppLäkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Psykolog
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Rapportering av primärvård

  Online

  Grundkurs i rapportering av vårdkontakter inom primärvården med fördjupning i diagnos- och åtgärdskodning enligt ICD-10-SE respektive KVÅ.

  OmrådeAdministration
  Primärvård
  KurstypE-kurs
 •  Rapportering av psykiatrisk vård

  Online

  Utbildning i rapportering av vårdkontakter inom psykiatrisk vård med med fördjupning i diagnos- och åtgärdskodning enligt ICD-10-SE respektive KVÅ.

  OmrådeAdministration
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  SBAR

  Online

  När information överförs ska både avsändaren och mottagaren av informationen kunna skapa en gemensam förståelse av situationen. Detta kräver att kommunikationen sker på ett fullständigt, korrekt och avgränsat sätt. Kursen tar ca 30 min. Ljudutrustning behövs.

  Senast reviderad 2024-03-27

  KurstypE-kurs
 •  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Online

  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård

  KurstypE-kurs
 •  Självvald inläggning grundutbildning

  Online

  Grundutbildning för enheter som arbetar med, eller ska börja arbeta med Självvald inläggning inom Region Stockholm.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Skolverkets handledarutbildning

  Online

  Länk till Nätbaserat stöd för handledare med mål att ge grundläggande handledarkompetens.

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypE-kurs
 •  Skyddsmask 90 – montering och tillpassning för covid-19

  Online

  Utbildningen kompletterar den skriftliga instruktionen med en video där monteringsprocedur och tillpassning förevisas.

  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 •  Smittspårningens grunder

  Online

  Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning.

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSmittskydd
  KurstypE-kurs
 •  Smärta hos äldre

  Online

  Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Smärta hos äldre och vid demens

  Online

  Webbutbildningen "Smärta hos äldre och vid demens" vänder sig till dig som arbetar nära den äldre multisjuka personen med smärtproblematik men också har en demenssjukdom.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Spelproblem

  Online

  Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Kurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBemötande och etik
  Omvårdnad
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Alkohol och hälsa med 15-metoden steg 1

  Online

  Kurs inom STEP-UP ger praktisk övning för eget patientarbete och teamarbete att uppmärksamma, bedöma och behandla skadligt bruk och måttligt alkoholberoende.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fysioterapeut
  Kurator
  Sjuksköterska
  OmrådePrimärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Alkohol och hälsa med 15-metoden steg 1-2-3

  Online

  Kurs inom STEP-UP går igenom alla tre steg som ingår i 15-metoden.
  15-metoden är en strukturerad metod som ger exempel eller förslag hur man kan hantera alkoholproblem.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppKurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  OmrådePrimärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk ohälsa

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig till verksamhetschefer
  och chefer för psykosociala teamet på husläkarmottagningen.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: stepup.slso@regionstockholm.se

  MålgruppChef
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Behandling av stress- och utmattningsproblematik

  Online

  Kurs inom STEP-UP vänder sig till det psykosociala teamets behandlande personal på husläkarmottagningen. För att delta i kursen krävs grundläggande utbildning i psykoterapi
  (steg 1) med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

  APC förvaltar Step-up kursutbud.  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppPsykolog
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Beteendeaktivering vid depression

  Online

  Kurs inom STEP-UP vänder sig till dig på husläkarmottagningen som arbetar med patienter med depression och syftar till att ge grundläggande kunskaper om behandling med beteendeaktivering.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Differentialdiagnostik

  Online

  Kurs inom STEP-UP är en kompletterande kurs till Psykiatrisk diagnostik – grundkurs.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppArbetsterapeut
  Chef
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Introduktion STEP-UP

  Online

  Introduktion till STEP-UP, riktad till alla professioner inom husläkarmottagningen.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Biomedicinsk analytiker
  Chef
  Dietist
  Fackliga företrädare
  Farmaceuter
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig främst till de läkare som ingår i teamet som utför utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Kursen belyser den roll som läkaren har i teamet och ger en grundläggande förståelse för hur du som läkare kan stötta övrig personal i vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppLäkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Psykiatrisk diagnostik – grundkurs

  Online

  Kurs inom STEP-UP, riktar sig till alla professioner inom husläkarmottagningen.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support : step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktad till alla professioner inom husläkarmottagningen.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Biomedicinsk analytiker
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Samverkan kring psykisk ohälsa hos barn och unga

  Online

  Kurs inom STEP-UP syftar till att främja samverkan och samarbete mellan olika verksamheter
  som ger stöd och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådePrimärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Sjuksköterska psykisk hälsa

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig främst till sjuksköterska psykisk hälsa.
  Vi rekommenderar att du ska gå kursen Psykiatrisk diagnostik - grundkurs först,
  för att till godogöra dig innehållet i denna kurs bättre.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Stegvis vård - för Chefer

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktar sig till verksamhetschefer för psykosociala teamet på husläkarmottagningen.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppChef
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Stegvis vård - för samtalsbehandlare

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig främst till till husläkarmottagningens samtalsbehandlare.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Kurator
  Logoped
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialpedagog
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Stöd och behandling (SOB)

  Online

  Kurs inom STEP-UP ger en introduktion till stöd och behandling (SOB) och går igenom vad husläkarmottagningen behöver göra för att använda tjänsten.

  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Dietist
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Suicidriskbedömning

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig främst till sjuksköterska psykisk hälsa.
  Kursen ger dig förutsättningar att bedöma suicidrisk hos patienter utifrån ett helhetsperspektiv.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Suicidriskbedömning barn och unga

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig till i första hand det team på husläkarmottagningar som utför utökade insatser för barn och unga.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt /Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare AT
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Trauma och PTSD

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig till
  all behandlande personal på husläkarmottagningen. För att kunna tillämpa innehållet i det kliniska arbetet krävs grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare kallad steg 1) med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT).


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: stepup.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Dietist
  Fysioterapeut
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Triagering inom psykisk ohälsa

  Online

  Kurs inom STEP-UP, vänder sig till dig som arbetar som mottagningssjuksköterska på husläkarmottagningen.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.


  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Utökade insatser för barn och unga

  Online

  Kurs inom STEP-UP riktar sig främst till dig som arbetar på en husläkarmottagning
  som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.


  APC förvaltar Step-up kursutbud.

  Kontakt / Support: step-up.slso@regionstockholm.se

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Stoppa blödningen - STB

  Online

  E-utbildning och kunskapstest som är obligatoriskt att genomföra inför ett kurstillfälle.

  OmrådePrehospital KTC
  KurstypE-kurs
 •  STRONGkids

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på en avdelning där barn vårdas inom Region Stockholm-Gotland. Innehållet bygger på en utbildning framtagen av Region Uppsala.

  OmrådeBarn och ungdom
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet - introduktionsutbildning

  Online

  Denna kurs riktar sig till anställda på Karolinska Universitetssjukhuset./This course is aimed at employees at Karolinska University Hospital. Det här är en introduktionsutbildning i Strålsäkerhet som är obligatorisk för dig som arbetar med joniserande strålning. Den tar 30-45 minuter att genomföra.

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Denna utbildning riktar sig till personal på KS och KI som arbetar på laboratorium där arbete med öppna strålkällor förekommer.

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2024

  Denna utbildning riktar sig till personal på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar med öppna radioaktiva strålkällor i patientverksamhet t ex på en nuklearmedicinsk avdelning. This training is intended for personnel at Karolinska University Hospita

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Radiofarmaci

  Lärarledd

  Education in radiation safety for you who works in the radiopharmacy at Karolinska University hospital in Solna. The course provides basic understanding of radiation physics as well as familiarity with regulations and practical radiation safety routines. 

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Farmaceuter
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Röntgen - För fysiker och ingenjörer

  Lärarledd

  Denna utbildning är en allmän teoretisk strålsäkerhetsutbildning, men materialet är mer lämpat för dig som handhar och arbetar med röntgenutrustning i rollen som fysiker eller ingenjör.

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Röntgen - För personal som arbetar med mammografi

  Lärarledd

  Denna utbildning är en allmän teoretisk strålsäkerhetsutbildning, men materialet är mer lämpat för dig som arbetar med mammografi.

  MålgruppLäkare
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet – Strålskyddsombud

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 45 minuter

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet 1 – Grundläggande information

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet 2a – Röntgen

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 30 minuter

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet 2c – Lokalvård Nuklearmedicin

  Online

  beräknad tidsåtgång: 15 minuter

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Sugning av luftvägar

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Sugsystem på Sös

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Suicidpreventivt arbete i praktiken

  Online

  Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital utbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Biomedicinsk analytiker
  Chef
  Fackliga företrädare
  Farmaceuter
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  KurstypE-kurs
 •  Sund start

  Online

  Sund start

  KurstypE-kurs
 •  Symtomlindring hos äldre i livets slut

  Online

  Webbutbildningen ”Symtomlindring hos äldre i livets slut” tar upp de vanligaste symtomen förutom smärta som har en egen webbutbildning.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Så registrerar du dos 4 i Vaccinera

  Online

  Fyra korta filmer går igenom hur du registrerar dos 4 i Vaccinera.

 •  Sårbehandling

  Online

  Välkommen till den nya sårbehandlingskursen! En grundkurs om trycksår, arteriella och venösa bensår, diabetesfotsår och infekterade sår.

  Senast reviderad 2024-06-18

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Sårbehandling hos äldre

  Online

  Webbutbildningen "Sårbehandling hos äldre" vänder sig till dig som vill lära dig mer om en korrekt sårbehandling hos äldre personer.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Säkert iordningställande av läkemedel till barn (Best Practice iordningställande)

  Online

  Den här utbildningen ger dig inte all kunskap om hur man gör, tanken är att ge dig en introduktion till varför gemensamma riktlinjer är viktigt och vilka risker det handlar om. Utbildningen fungerar också som en vägledning till hur du tar del av och tolkar det stödmaterial som finns kopplat till favoriterna och barnläkemedelsinstruktionerna.


  Utbildningen riktar sig till läkemedelsansvariga sjuksköterskor, handledare och för iordningställande farmaceuter och sjuksköterskor.

  KurstypE-kurs
 •  TakeCare - Grundfunktioner

  Online

  Denna utbildning vänder sig till alla som är nya och ska arbeta i journalsystemet TakeCare och behöver lära sig grunderna. Utbildningen är till för alla yrkeskategorier.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Dietist
  Fysioterapeut
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeAdministration
  Geriatrik
  Habilitering
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  TakeCare - Läkemedelsjournalen

  Online

  Tillgänglig för alla vårdgivare från och med 1 mars 2023. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska använda TakeCares läkemedelsjournal för att ordinera, administrera och förskriva. Du kan titta på filmerna, dokumenten och länkarna i sin helhet och som ett stöd i ditt dagliga arbete.

  MålgruppAdministratör
  Barnmorska
  Chef
  Farmaceuter
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  OmrådeAdministration
  Akut
  Geriatrik
  Habilitering
  Läkemedelshantering
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  TakeCare kurs via Teams (endast DSAB-personal)

  Lärarledd

  Den här utbildningen är bara för personer med anställning/kommande anställning på Danderyds Sjukhus.  Utbildningen kommer hållas via Teams. Innan kursen är det önskvärt att man tar del av all information med länkade dokument på Läkare – riktlinjer och information - DSNet (sll.se). Efter utbildningen rekommenderar vi att man gör övningsuppgifterna i TakeCare Utbildning 1-installationen, vilken finns installerad på samtliga datorer på DSAB med TakeCare.

   

  KurstypWebbinarium
 •  TBE-webbutbildning

  Online

  Utbildning om TBE, epidemiologi och vaccinationsrekommendationer

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSmittskydd
  KurstypE-kurs
 •  Teams introduktionskurs

  Online

  Du får grundläggande kunskaper för att snabbt kunna komma igång med Microsoft Teams.

  OmrådeIT och teknik
  KurstypE-kurs
 •  Tillgänglig digital service i Region Stockholm

  Online

  Tillgänglighet till digital offentlig service i region Stockholm

  Den här e-utbildningen vänder sig till alla som behöver ha koll på vilka nya lagkrav som gäller för regionens digitala tjänster. Den första delen berättar övergripande om tillgänglighet och varför det är viktigt, därefter finns det möjlighet till fördjupning som utgår från praktiska situationer. Tanken är att du själv avgör vad som är viktigt utifrån din yrkesroll och ditt ansvarsområde. Genom en blandning av konkreta tips, information och inspiration ökar utbildningen både kunskapen och förståelsen kring digital tillgänglighet. Den ger också stöd i hur vi ska uppfylla lagkraven i praktiken.

  E-utbildningen är i sig ett exempel på digitala tjänster som har tagits fram i enlighet med tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). På grund av begränsningar i det produktionsverktyg som använts för framtagandet av e-utbildningen uppfyller dock inte alla krav som är satta i WCAG 2.1 AA. De brister som finns kommer att redovisas i en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som framöver måste finnas för alla digitala offentliga tjänster.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  HR
  IT och teknik
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Trakeostomi - patientsäker vård

  Lärarledd

  Föreläsningen riktar sig till all vårdpersonal som vill öka sin kunskap kring den trakeotomerade patienten som vårdas utanför intensivvården. 

  MålgruppLäkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  KurstypFysisk kurs
 •  Transfusionsmedicin för sjuksköterskor - grundutbildning

  Online

  Denna utbildning riktar sig till dig som är sjuksköterska för att tillgodose patientsäkerheten vid provtagning inför samt vid utförandet av blodtransfusioner.

  KurstypE-kurs
 •  Undernäring Trycksår Fall

  Online

  Denna kurs handlar om att förebygga undernäring, trycksår och fall och tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Kursen vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett profession och huvudman, och kan med fördel användas för introduktion av nyanställda eller för att uppdatera sina kunskaper.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Uppdatering i GCP

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 september, 2024

  Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver uppdatera dina GCP-kunskaper. Syftet med kursen är att ge deltagarna en repetition av GCP och samtidigt möjlighet att diskutera några studiespecifika frågeställningar mer ingående.  Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
 •  Utbildning för färdtjänstutredare

  Online

  Syftet med e-utbildningen är ge en introduktion till utredare i kommunerna och stadsdelarna. Kursen ska ge en enhetlig grund och bidra med att utredare blir trygga i sin roll som färdtjänstutredare.

 •  Utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg

  Online

  Utbildningen vänder sig till alla som utfärdar tandvårdsstödsintyg i Stockholms län.

  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Utbildning i sjukdomsklassifikation hösten 2024

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2024

  Utbildningen vänder sig till medicinska sekretare och andra som behöver kunna klassificera ställd diagnos enlig ICD-10-SE. Deltagarna bör ha några års erfarenhet av sjukdomsklassificering. Gäller endast personal hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm.

  MålgruppMedicinsk sekreterare
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
  Teams
 •  Vägleda patienten till behandling och egenvård efter behandling av cancer i bäckenet

  Online

  Den här utbildningen vänder sig främst till dig som är sjuksköterska, men också till annan vårdpersonal som träffar patienter som har behandlats för cancer i lilla bäckenet. Syftet med utbildningen är att ge:

  Ökad kunskap och medvetenhet om orsaker till tarmfunktionsproblem efter behandling av cancer i lilla bäckenet
  Tips på hur du kan fånga upp dessa patienter som ofta lider i det tysta
  Systematisk vägledning till adekvat behandling och egenvård för att nå en optimerad/förbättrad tarmfunktion.

  MålgruppFysioterapeut
  Läkare AT
  Sjuksköterska
  Underläkare
  Undersköterska
 •  Webbinarier inom forskningstöd - Forum Stockholm-Gotland

  Lärarledd

  En serie seminarier som syftar till att ge grundläggande information om aktuella ämnen inom reglering och administration av klinisk forskning. Seminarierna riktar sig till forskare, forskningsstödjande personal och andra med intresse för klinisk forskning inom Region Stockhom och Gotland.

  MålgruppAdministratör
  Läkare
  Sjuksköterska
  Tandläkare
  OmrådeAdministration
  Forskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypWebbinarium
 •  Webbutbildning för rehabkoordinatorer

  Online

  SKR:s webbutbildning riktar sig främst till nya rehabiliteringskoordinatorer och till verksamhetschefer.

  OmrådeChef- och ledarskap
  Rehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 •  Webbutbildning om långvarig smärta

  Online

  Västra Götalandsregionen har tagit fram denna webbutbildning som riktar sig till all personal inom primärvården. De har gjort den öppen för alla som vill gå den, och vi inom Kunskapsteam Nervsystemets sjukdomar och smärta på Akademiskt Primärvårdscentrum rekommenderar den varmt.

  MålgruppArbetsterapeut
  Dietist
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådePrimärvård
  KurstypE-kurs
 •  Webbutbildning om våld i nära relationer

  Online

  En utbildning för vårdpersonal om våld i nära relationer.

  MålgruppBarnmorska
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Tandläkare
  Tandsköterska
  Underläkare
  Undersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Webbutbildning Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre

  Online

  Webbstödet Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre är ett kompetensstöd för dig som vårdar personer på särskilda boende för äldre, patienter inom geriatrisk sjukvård eller sköra äldre personer i primärvården.

  KurstypE-kurs
 •  Volympump Infusomat Space och sprutpump Perfusor Space, Braun

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 25 minuter

  KurstypE-kurs
 •  Ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer - Regionala cancercentrum i samverkan

  Online

  Ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer. Vänder sig till dig som i din yrkesroll möter personer som har behandlats för barncancer. Genom ökad kunskap kan du bidra till att personer som haft cancer under barndomen får rätt uppföljning och stöd.

  MålgruppBarnmorska
  Fysioterapeut
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare BT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Tandläkare
  Underläkare
  OmrådeBarn och ungdom
  Försäkringsmedicin
  Klinisk försäkringsmedicin
  Njurmedicin
  Omvårdnad
  Primärvård
  Rehabiliteringsmedicin
  Sexuell hälsa
  Specialistvård
  KurstypE-kurs