Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Joachim Nilsson Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                           08-517 76583, joachim.nilsson@sll.se

HUDDINGE
nmfysikerhuddinge@karolinska.se

Gustav Rohdin,  Utbildningssamordnare/ Sjukhusfysiker, gustav.rohdin@sll.se, 585 862 92


Tillfällen


Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2021-11-09 13:00
2021-11-09 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 23
Sista anmälningsdag: 2021-11-09
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-07 13:00
2021-12-07 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 24
Sista anmälningsdag: 2021-12-07
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-18 13:00
2022-01-18 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-01-18
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-22 13:00
2022-02-22 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-02-22
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-22 13:00
2022-03-22 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-03-22
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG - (kopia)
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-03 10:00
2022-05-03 11:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-05-03
Titel: NM Solna, Open radioactive sources/Lab ENG
Startdatum:
Slutdatum:
2022-06-14 13:00
2022-06-14 14:30
Plats: Solna, NKS, Adams Rey, E5:58
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2022-06-14