Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2008:35) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Utbildningen är obligatorisk, och omfattar även personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, samt personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter. Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin ansvarar för strålsäkerhetsutbildning av all personal i verksamhet med strålning på sjukhuset.

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Joachim Nilsson  Enhetsledare/Sjukhusfysiker
                            08-517 76583, joachim.nilsson@regionstockholm.se

HUDDINGE
nmfysikerhuddinge@karolinska.se

Gustav Rohdin,  Utbildningssamordnare/ Sjukhusfysiker, gustav.rohdin@sll.se, 585 862 92


Tillfällen


Titel: NM Solna- patientverksamhet in vivo
Startdatum:
Slutdatum:
2024-10-23 08:30
2024-10-23 11:30
Plats: Solna, NKS E5:62 Venus
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2024-10-23