Strålsäkerhet - Röntgen - För fysiker och ingenjörer

Har du frågor rörande kursen kontakta

SOLNA

Rebecca Elovsson, Sjukhusfysiker, 072-4662063,
rebecca.elovsson@sll.se

HUDDINGE

Evelin Mattsson, Sjukhusfysiker, Huddinge, 08-585 807 95, evelin.mattsson@sll.se