HjmS Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar, Webb

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapeuter/ Sjukgymnaster

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Webbianarium genom Microsoft Teams..  Du deltar på distans via din dator vilken behöver ha en mikron och en kamera. En vecka innan kurstillfället kommer du att få länk till webbinarium, åhörarmaterial samt instruktion hur du deltar. 

 

Syfte

Förskrivaren  ska få;

Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i upphandlat sortiment.

Förklaing av rullstolsdynor klassning utifrån funktion och material. 

 

Innehåll:

Genomgång av de sittdynor som finns i sortiment. Vi tittar på skillnader och likheter gällande material och funktion.

 

Föreläsare:

Jennie Holmén,  Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 

Längd: 3 h