Introduktion för nya eller blivande ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset

Introduktionseftermiddag där du får höra vad Karolinska kan erbjuda under din ST samt möjlighet att träffa ST-läkare från andra specialiteter.

Välkommen till ST-Introduktion för nya eller tilltänkta ST-läkare

Varmt välkommen som ST-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Du är inbjuden till några timmars introduktion för vad Karolinska kan erbjuda Dig under Din ST samtidigt som Du får möjlighet att möta ST-läkare från andra specialiteter. Vi välkomnar både Dig som just fått Din ST eller Du som funderar på att göra Din ST hos oss.

Innehåll:

  • Vilka regler gäller för ST (ex utbildningsprogram, handledning, bedömning och återkoppling)
  • Hur ska jag planera för mina A- och B-delmål? Vilka kurser finns och när bör jag gå dem?
  • Vilka andra på Karolinska har just påbörjat sin ST utanför min specialitet?
  • Hur ser Karolinskas ST-organisation ut?

Varmt välkommen till Introduktion för nya ST!