Laryngo- och bronkoskopi och Pediatriska ÖNH-sjukdomar

Kursen ges på Medicinsk enhet ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och riktar sig till läkare under senare delen av sin ST-utbildning i öron-, näs- och halssjukdomar samt färdiga ÖNH-specialister.

Under den fem dagar långa kursen fördelas kurstiden mellan praktiska skopiövningar och föreläsningar.

Föreläsningarna kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av framför allt kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet hos barn. Exempel på detta är kongenitala missbildningar som halscystor, fistlar, choanalatresi och laryngomalaci. Genomgång av aktuella utrednings- och behandlingsprinciper för barn med hemangiom och vaskulära missbildningar, intubationsskador, trauma, atypiska mykobakterieinfektioner och stämbandspareser. Olika tonsilloperationstekniker och komplikationer gås igenom. Akuta infektionstillstånd inom pediatrisk ÖNH samt handläggning av främmande kropp i luftväg och esofagus. Kursen försöker ge ökad kunskap om hur man gör en utvärdering av barn med andningsbesvär och diagnostik av kongenitala och förvärvade luftvägshinder, hur man genomför flexibla endoskopiundersökningar vaket, laryngo- och bronkoskopi i narkos samt speciella hänseenden som behöver tas vid anestesiologisk behandling av barn i samband med skopi.

Under hela kursveckan ges deltagarna stora möjligheter att med praktiska moment träna upp sin förmåga i att genomföra mikrolaryngoskopi och bronkoskopi på kaniner samt på träningsmodell. Under en dag tränas stel bronkoskopi på sövda grisar. Avlägsnande av främmande kroppar från trachea och bronker ingår som ett delmoment i dessa övningar.

Instrumentdemonstration med genomgång av laryngoskop, bronkoskop samt lämpliga skopiinstrument sker i anslutning till övningarna.

Antalet platser: ca 20 per kurs.

Pris: 15 900 kr

Sista anmälningsdag: 5/11 2021

Kursledare: Caroline Gahm, David Landin och Andreas Ekborn

Kontaktperson: Madelene Roth Lundfeldt, e-mail madelene.roth-lundfeldt@regionstockholm.se