Laryngo- och bronkoskopi och Pediatriska ÖNH-sjukdomar

Kursen ges på Medicinsk enhet ÖNH, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och riktar sig till färdiga ÖNH-specialister samt, efter särskild kontakt, ST läkare under senare delen av ST.

Under den fyra dagar långa kursen fördelas kurstiden mellan praktiska skopiövningar och föreläsningar.

Föreläsningarna kommer att förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av framför allt kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i öron-, näs- och halsområdet hos barn. Exempel på detta är kongenitala missbildningar som halscystor, fistlar, choanalatresi och laryngomalaci. Genomgång av aktuella utrednings- och behandlingsprinciper för barn med hemangiom och vaskulära missbildningar, intubationsskador, trauma, atypiska mykobakterieinfektioner och stämbandspareser. Akuta infektionstillstånd inom pediatrisk ÖNH samt handläggning av främmande kropp i luftväg och esofagus. Kursen försöker ge ökad kunskap om hur man gör en utvärdering av barn med andningsbesvär och diagnostik av kongenitala och förvärvade luftvägshinder, laryngo- och bronkoskopi i narkos samt speciella hänseenden som behöver tas vid anestesiologisk behandling av barn i samband med skopi.

Nytt för 2024 är att vi tar upp tekniker för öppen luftvägskirurgi i relation till trakeostomi och intubationskomplikationer. Intensivvården behandlar framgångsrikt en allt större grupp av patienter som riskerar att drabbas av långtidskomplikationer till intubation och trakeostomi. Covidepidemin har satt ljuset på problemet som kan förväntas öka i framtiden. Som öron, näs och halsläkare har vi en central roll i att förebygga, diagnosticera och behandla dessa sjukdomar, ett fält med snabb utveckling som sällan berörs på kurser. Trakeostomi, hantering av blödning efter trakeostomi, luftvägshantering i samband med svåra infektioner och trauma är moment som lagts till i de praktiska övningarna.

Under hela kursveckan ges deltagarna stora möjligheter att med praktiska moment träna upp sin förmåga i att genomföra mikrolaryngoskopi och bronkoskopi på sövda djur samt på träningsmodell. Under en dag tränas stel bronkoskopi och luftvägshantering på sövda grisar. Avlägsnande av främmande kroppar från trachea och bronker ingår som ett delmoment i dessa övningar.

Teamarbete mellan anestesi, skopist och assistent är liksom tidigare en viktig del i de praktiska övningarna.

Instrumentdemonstration med genomgång av laryngoskop, bronkoskop samt lämpliga skopiinstrument sker i anslutning till övningarna.

Antalet platser är ca 20 per kurs.

Pris: 19500 kr ex. moms.

Sista anmälningsdag: 21/1 2024

Kursledare: Caroline Gahm, David Landin och Andreas Ekborn

Kontaktperson: Madelene Roth Lundfeldt, e-mail madelene.roth-lundfeldt@regionstockholm.se


Tillfällen


Titel: Utbildning 11-14 mars
Startdatum:
Slutdatum:
2024-03-11 08:45
2024-03-14 16:00
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, NKS
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-01-21