Strålsäkerhet - Röntgen - För personal som arbetar med mammografi

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2018:5) ska all personal som deltar i medicinska bestrålningar ha de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålsäkerhetsförhållanden. Därför är det obligatorisk att genomgå en teoretisk strålsäkerhetsutbildning minst vart 3:e år.

Utbildningskravet omfattar personal som handhar röntgenutrustning samt personal som kan uppehålla sig i lokaler under pågående verksamhet med strålning men som själva ej handhar utrustning/strålkällor, och personalansvarsfunktioner inom berörda verksamheter.

Utbildningen hålls av sjukhusfysiker och inkluderar moment som:

  • Regelverk
  • Grundläggande strålningsbiologi och risker
  • Strålsäkerhetsprinciper (berättigande och optimering)
  • Karolinska strålsäkerhetsorganisation
  • Hantering av avvikelser med strålning
  • Praktiska strålskydd för personal och patient inom respektive verksamhet

Denna utbildning är riktad till personal som arbetar med mammografi.

OBS!

Anmälan stänger 24 timmar innan kursens start.

För att utbildningen ska bli av, behöver minst 5 personer vara anmälda innan anmälan stänger.
 

Har du frågor rörande kursen eller önskar ett kurstillfälle, kontakta gärna oss så svarar vi på era frågor eller planerar vi in ett nytt kurstillfälle för er verksamhet.

Solna

Utbildningssamordnare, Röntgenfysik

utbildning.stralsakerhet.rontgen.solna.karolinska@regionstockholm.se

Huddinge
Zainab Sirat, Sjukhusfysiker

0725 - 82 34 43, zainab.sirat@regionstockholm.se