GCP Introduktion

Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver en grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

Syftet med kursen är att ge dig tillräcklig kunskap om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Kostnad: 2950kr (300 kr för anställda inom Region Stockholm) 

För anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland, endast en administrativ avgift på 300kr då kurserna ingår i en satsning på utbildning inom kliniska studier som görs av Forum Stockholm-Gotland.

Vid frågor kontakta Nasim Caspillo, e-post; nasim.caspillo@regionstockholm.se eller Helene Sjöö, e-post; Helene.sjoo@regionstockholm.se

Funktionsbrevlåda: kta.karolinska@regionstockholm.se


Tillfällen


Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-20 12:30
2022-10-20 16:30
Plats: Online
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-10-19
Status: Fullbokad
Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-03 12:30
2022-11-03 16:30
Plats: Online
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-11-02
Status: Fullbokad
Titel: Grundkurs GCP
Startdatum:
Slutdatum:
2022-12-15 12:30
2022-12-15 16:30
Plats: Online
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-12-14
Status: Fullbokad