Introduktion till GCP

Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver en grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

Kommer du att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice (GCP)? Då är denna kurs perfekt för dig. Syftet med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Innehåll:

  • Riktlinjer och regelverk
  • Studiedesign
  • Ansökningar
  • Ansvar och roller
  • Studiedeltagare/samtycke
  • Insamlade data och händelserapportering
  • Kvalitetskontroll

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som inte gått GCP-kurs tidigare och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkunskaper krävs.

Plats:
Halvdagskurs, kl 12.30-16.30
Lärarledd, online via Teams

Intyg och närvaro:
Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP. Digitalt GCP-intyg mejlas efter avslutad kurs. 100% närvaro krävs.

Kursmaterial:
Presentation och GCP-häfte erhålls.

Kursavgift:

För anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland, endast en administrativ avgift på 300kr då kurserna ingår i en satsning på utbildning inom kliniska studier som görs av Forum Stockholm-Gotland.

Anställda inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm och Gotland: 300 kr exklusive moms.
Externa deltagare: 2950 kr exklusive moms.

Avbokningsvillkor:
Vid avbokning senare än 2 dagar innan kursstart debiteras hela kursavgiften, likaså vid utebliven avbokning.

Kontaktperson:
Nasim Caspillo, 070-274 92 37
nasim.caspillo@regionstockholm.se
Funktionsbrevlåda: kta.karolinska@regionstockholm.se 


Tillfällen


Titel: Introduktion till GCP - 04 okt
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-04 12:30
2023-10-04 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2023-10-02
Titel: Introduktion till GCP - 22 nov
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-22 12:30
2023-11-22 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2023-11-20
Titel: Introduktion till GCP - 13 dec
Startdatum:
Slutdatum:
2023-12-13 12:30
2023-12-13 16:30
Plats: Online via Teams
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2023-12-11