TakeCare kurs via Teams (endast DSAB-personal)

Den här utbildningen är bara för personer med anställning/kommande anställning på Danderyds Sjukhus.  Utbildningen kommer hållas via Teams. Innan kursen är det önskvärt att man tar del av all information med länkade dokument på Läkare – riktlinjer och information - DSNet (sll.se). Efter utbildningen rekommenderar vi att man gör övningsuppgifterna i TakeCare Utbildning 1-installationen, vilken finns installerad på samtliga datorer på DSAB med TakeCare.

 

Utbildningen innehåller TakeCares grundfunktionalitet och vänder sig till alla personalkategorier.

Innan kursen är det önskvärt att man tar del av all information med länkade dokument på Läkare – riktlinjer och information - DSNet (sll.se).

 

Utbildningen kommer att hållas via Teams. Man kan komma åt kursen även utanför DS. Här kan du ladda ner Teams: https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-teams/group-chat-software
Övningsuppgifter återfinns i mappen: G:\Dan\DS_Gemensam\TakeCare Utbildningar

I bekräftelsemailet finns en ics-fil med Teamsmötet för utbildningen, öppnar man den filen finns möteslänken i blå länktext, eller så lägger man till ics-filen i sin egna kalender. Om du bokar för annan person måste du vidarebefordra mailet till vederbörande.
Hittar du inte annan person du skall boka in kan mail skickas till KontohanteringeHalsa.ds@sll.se.