HjmS Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapeuter/ Sjukgymnaster

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Föreläsning och möjlighet att klämma och känna samt provsitta olika sittdynor 

 

Plats:

Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö

Syfte

Förskrivaren  ska få;

Kunskap om vilka rullstolsdynor som finns i upphandlat sortiment.

Förklaing av rullstolsdynor klassning utifrån funktion och material. 

 

Innehåll:

Genomgång av de sittdynor som finns i sortiment. Vi tittar på skillnader och likheter gällande material och funktion.

Möjlighet till att klämma och känna samt provsitta olika sittdynor.

 

Föreläsare:

Jennie Holmén,  Hjälpmedelskonsulent

Maria Pettersson, Hjälpmedelskonsulent

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se