HjmS Förskrivarutbildning: Manuell rullstol Cross 5 och 6, Mekarkurs

Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska ske från Hjälpmedel Stockholm.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande:

Föreläsning växlas mellan föreläsningar, demonstrationer via film och egna praktiska moment.

Kursen genoförs tillsammans med säljare/utbildare från Etac

 

Syfte:

Förskrivaren ska få grundläggande kunskap gällande inställningar och justeringsmöjligheter på allroundrullstol Cross.

 

Innehåll:

Genomgång av inställningsmöjligheter på allroundrullstol Cross 5 och 6 ex  montera tillbehör, ställa in stolen till patient och kunna felsöka och åtgärda enklare fel. 

Genomgång av beställningsunderlag i Beställningsportalen.

De moment som demonstrerats på film, provas praktiskt av deltagaren .

 

Föreläsare:

Annica Brodin, säljare och utbildare Etac

Ingrid Mattson och Jenny Holmén Hjälpmedelskonsulenter

Thord Björkande, Hjälpmedelstekniker

 

Kontakt:

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Handläggare Utbildning
Hjälpmedel Stockholm, Kommsyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet
tel 08-123 47 560

e-post: hjmsutbildning.slso@sll.se

 

 


Tillfällen


Titel: Mekarkurs Cross 5 och 6
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-02 09:00
2021-12-02 12:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2021-11-24
Titel: Mekarkurs Cross 5 och 6
Startdatum:
Slutdatum:
2021-12-02 13:00
2021-12-02 16:00
Plats: Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 2
Sista anmälningsdag: 2021-11-24