FoU akademi

Kursen ger inblick i kliniska studier utförandet ur ett administrativt perspektiv, vilka aktörer finns det på Karolinska Universitetssjukhuset och vad deras uppdrag är. Målgruppen för kurserna är personal som i sitt arbete kommer i kontakt med kliniska studier, antingen praktiskt eller administrativt.

Inom FoU akademi erbjuder vi fördjuning inom olika administrativa funktioner på sjukhuset som på olika sätt är inblandade i kliniska studier utförandet.

Kursen ges digitalt via Teams och är uppdelad på 5 kurstillfällen; den 14/9 (Vad är ett Universitetssjukhus, Viktoria Björk), 28/9 (Vad är en klinisk studie? Elham Hedayati), 5/10 (Forskningsavtal med juridiska ögon, Rättskansliet), 19/10 (ALF och Forskningsmedel, Henrik Enocsson) och 26/10 (GCP intoduktionskurs, Helene Sjöö).

Kontaktperson för kursen är Sofie Sibia, stab FoUUI avd Forskning och Utvecklingsstöd: sofie.sibia@sll.se

 


Tillfällen


Titel: GCP-Introduktionskurs
Startdatum:
Slutdatum:
2021-10-26 12:30
2021-10-26 16:30
Plats: Digitalt via Teams
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2021-10-26