Grundutbildning i kliniska prövningar

KTA erb­juder en två-dagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.


Tillfällen


Titel: 2-dagarsutbildning i kliniska prövningar
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-22 09:00
2022-03-23 16:30
Plats: Beroende av gällande läge med pågående pandemi, antingen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, (lokal meddelas senare) , eller online via Teams
Lediga platser: 29
Sista anmälningsdag: 2022-03-20