Grundutbildning i kliniska prövningar och GCP

KTA erb­juder en tvådagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. 

Innehåll:

  • Från preklinik till färdigt läkemedel
  • GCP - Good Clinical Practice och andra regelverk vid kliniska prövningar
  • Protokoll & CRF (Case Report Form)
  • Etikprövning
  • Biobank
  • Läkemedelsverkets roll
  • Statistik i kliniska prövningar
  • Monitorering – kvalitetskontroll
  • Biverkningar och säkerhetsrapportering
  • Medicintekniska produkter

Målgrupp:
Utbildningen är lämplig för alla som arbetar med eller kommer att arbeta med kliniska prövningar och täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prövare och forskningssjuksköterskor. Inga förkunskaper krävs.

Plats:
Tvådagarsutbildning, kl 08.30-16.30
Utbildningen hålls på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Lokalen meddelas närmare kurstillfället. Online-deltagande inte är möjligt.

Intyg och närvaro:
Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP. Digitalt GCP-intyg mejlas efter avslutad kurs. 90 % närvaro krävs.

Kursmaterial:
Kurs- och GCP-häfte erhålls.

Kursavgift:
6950 kr exklusive moms. I kursen ingår lunch och fika.

Avbokningsvillkor:
Vid avbokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Full avgift debiteras vid utebliven avbokning.

Kontaktperson:
Nasim Caspillo, 070-274 92 37
nasim.caspillo@regionstockholm.se
Funktionsbrevlåda: kta.karolinska@regionstockholm.se


Tillfällen


Titel: 23-24 april 2024
Startdatum:
Slutdatum:
2024-04-23 08:30
2024-04-24 16:30
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Fakultetssalen, L1, Plan 0
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2024-04-16