Hjärtsjukvård för Sjuksköterskor - Steg 2

Samordnad stegutbildning inom Region Stockholm i hjärtsjukvård. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 2 av 3 kurser i Hjärtsjukvård för sjuksköterskor. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en högre nivå.


Hjärtsjukvård för sjuksköterskor - Steg 2, Region Stockholm

Detta är en samordnad utbildning mellan Capio S:t Görans sjukhus, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset. Utbildningen är en påbyggnadskurs och är del 2 av 3 kurser i Hjärtsjukvård. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor yrkesverksamma inom kardiologisk vård eller angränsande verksamheter. Utbildningen ges under två heldagar och lyfter de kardiologiska blocken arytmier, hjärtsvikt och myocardischemi på en högre nivå.

 

Kvalifikationer
Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård/kardiologisk akutsjukvård eller mottagningsvård inom området. Önskvärt är att ha en yrkeserfarenhet inom området på helst minst 1 år. Det är också rekommenderat att ha genomgått Hjärtsjukvård steg 1.   

 

Kostnad
Deltagare som arbetar inom Hjärtkliniken och Tema Hjärta/kärl på samordnande sjukhus faktureras ej. För deltagre från externa kliniker och sjukhus faktureras 2000:-/dag per deltagare.


Kursmål
Utbildningens mål är att ge fördjupade kunskaper för arbete på vårdavdelningar eller mottagning med inriktning kardiologi eller vårdavdelningar som möter kardiologiska patienter i sitt vardagliga arbete.  

 

Inför utbildningen
Inför utbildningen rekommenderar vi att, utifrån kursinnehållet, läsa på relevanta kapitel inom vardera område: Hjärtsvikt, arytmier, EKG-tolkning samt akut koronart syndrom.

 

Rekommenderad kurslitteratur:

 

Kursinnehåll*

Dag 1

 • Hjärtsvikt: Fördjupning av kronisk och akut hjärtsvikt
 • Palliativ vård vid hjärtsvikt
 • Amyloidos
 • Sarkoidos
 • Myokardit, Pericardit och perimyokardit
 • Eftervård efter hjärtstopp

 

Dag 2

 • Avancerad EKG-tolkning: LBBB, RBBB, elaxel, ischemi
 • Elektrofysiologisk behandling
 • TAVI
 • MitraClip
 • CABG
 • Behandling av refraktär angina


*Kursinnehållet kan komma att variera beroende på aktuella händelser och aktuell forskning

 

Ansvariga i utbildningsnätverket för hjärtkurserna i Region Stockholm:
 

Karolinska Universitetssjukhuset
Jennifer Silnicki
076-8506032
jennifer.silnicki@regionstockholm.se                      


Danderyds sjukhus
Markus Karlsson
08-123 591 80
Marcus.karlsson@regionstockholm.se

 

Capio St. Görans sjukhus
Sara Hillström                    
Sara.hillstrom@capiostgoran.se                 

                                         

Södersjukhuset
Sandra Annerstedt
072-456 49 85
Sandra.annerstedt@regionstockholm.se

 

 


Tillfällen


Titel: Hjärtsjukvård för sjuksköterskor - steg 2
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-05 08:30
2024-11-06 16:30
Plats: Södersjukhuset (Föreläsningssal och schema informeras i separat mail 1-2 veckor före kursstart)
Lediga platser: 26
Sista anmälningsdag: 2024-10-21
Status: Registreringen öppnar 2024-08-26