Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Utbildningen till IPLS- facilitator stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

Interprofessionellt lärande och samarbete (IPLS) handlar om att professionerna arbetar systematiskt med att lära med, av och om varandra. Detta sker med ett ömsesidigt ansvar och respekt i samarbetet med varandra och med patienten.

IPLS  förbättrar vårdkvalité, patientsäkerhet, samt medarbetarnas arbetsmiljö.

En utbildad IPLS  facilitator kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbetet och  sätta fokus på ett förbättrad lärande mellan professionerna.

 

Programmet riktar sig till anställda inom Region Stockholm från klinisk verksamhet som arbetar i grupper/team bestående av flera professioner. Anställda som deltar i eller planerar utvecklingsprojekt som involverar flera olika professioner eller som har ansvar för utbildningsaktiviteter med flera professioner är särskilt välkomna. Utbildningens syfte är även ett nätverksbygge för alla deltagare med efterföljande kortare träffar och möjlighet till webbaserad samverkan.

 

Kompetensutvecklingsprogrammet består av en kickoff samt tre moduler som sträcker sig över två dagar vardera.  Deltagarnas chefer är en del av programmet och deltar i tre särskilda chefsseminarier på tre timmar vardera.


Tillfällen


Titel: HT 2023
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-03 12:30
2023-12-07 16:15
Plats: Södersjukhuset
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2023-09-10