Förskrivarutbildning: Aktivrullstolar och brukarmanövrerade drivaggregat

INSTÄLLT! 

 

Minimässans genomförande är inställd -restriktioner till följd av Covid 19.

 

Syfte

Ge dig tillfälle att i lugn få sätta dig in i sortimentet aktivstolar och vårdarstyrda drivaggregat och hur du förskriver det.

 

Kritierier för att delta: 

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.

Innehåll

Du ges möjlighet att utifrån ditt behov se, ”känna och klämma” och provköra de aktivstolar och vårdarstyrda drivaggregat som finns i vårt sortiment. Hjälpmedelstekniker och konsulenter finns på plats för att svara på frågor och ge råd.

Här finns tid att visa det du tycker är oklart gällande produkterna och förtydliga hur du ska göra din förskrivning i Beställningsportalen.

Deltagande konsulenter och tekniker

Hjälpmedelskonsulenter: Cecilia Carlheim Gyllensköld, Hanna Karlsson och Maria Gelinder.

Hjälpmedelstekniker:        Emma Hellqvist och Thord Björkander

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta

Lena Tinglöf
Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se


Tillfällen


Titel: Minimässa Aktivrullstolar och drivaggregat
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-24 09:00
2022-03-24 12:00
Plats: Aulan, Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10. Älvsjö
Lediga platser: 40
Sista anmälningsdag: 2022-03-15
Status: Inställd
Titel: Minimässa Aktivrullstolar och drivaggregat
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-24 13:00
2022-03-24 16:00
Plats: Aulan, Hjälpmedel Stockholm, Bergtallsvägen 10. Älvsjö
Lediga platser: 40
Sista anmälningsdag: 2022-03-15
Status: Inställd