Förskrivarutbildning: Kommunikation: Appen Grid för Ipad

Målgrupp: Arbeterapeut och Logoped

Kriterier för att delta

  • Du ska ha förskrivningsrätt för det sortiment som utbildningen gäller.
  • Beställningen av det hjälpmedel som du utbildar dig i ska beställas från Hjälpmedel Stockholm.
  • Du ska grundläggande kunskap om hur du i ditt dagliga arbete använder Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden. Om du inte har gått kursen Beställningsportalen och Hjälpmedelsguiden som är en grundkurs gällande förskrivning, rekommenderas du att göra detta.

 

Kursens Genomförande

Fysiskt kurstillfälle. En huvudsakligen praktisk utbildning där man arbetar på surfplattan med appen.

OBS ; Om möjligt, tag din egen Ipad med nedladdad app Gridd för IPad

Vi följer SLSO rekommendationer gällande restriktioner till följd av Covid 19. Därav kan kurstillfället komma ändras ett till Webbinarium. Du får mer information i kallelsen ca en vecka innan kurstillfället. 

 

Syfte

Du ska efter kurstillfället känna till innehåll i appen, kunna redigera samt skapa egna upplägg.

 

Innehåll

  • Genomgång av appen Grid för iPad (anpassningar för symbolbaserad och textbaserad kommunikation).
  • Presentation av färdiga anpassningar, redigering och skapande av nya anpassningar.
  • I mån om till möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor.

Föreläsare

Anna Ekström, Hjälpmedelskonsulent

Viire Kask, Hjälpmedelskonsulent

Kontakt

För frågor om detta kurstillfälle, alternativ anmälan eller avanmälningar efter sista möjliga dag kontakta:
Lena Tinglöf
Utbildningsadministratör Verksamhetsstöd

Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH)
Hjälpmedel Stockholm
KommSyn Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)

Stockholms läns sjukvårdsområde
Region Stockholm  
tel 08-123 47 560
e-post: hjmsutbildning.slso@regionstockholm.se

 


Tillfällen


Titel: Kommunikation Appen Grid for
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-08 08:30
2022-04-08 11:30
Plats: Kommsyn Stockholm, Bergtallsvägen 10, Älvsjö
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-03-31