Informatikutbildningen

Utbildningen syftar till att sprida kunskap om hur man kan hantera och strukturera vårdinformation på ett sätt som gör den användbar för daglig vårdverksamhet samt även kan ligga till grund för datadrivna beslut, kvalitetsrapportering, verksamhetsutveckling och forskning.

För att kunna uppnå de goda effekterna med strukturerad och standardiserad vårdinformation krävs informatiskt arbete. Denna utbildning ger en samlad bild över denna typ av arbete samt visar hur processen tar oss från ”ax till limpa” i digitala lösningar. 

Vi kommer att:

  • Förklara centrala begrepp inom hälsoinformatik.
  • Beskriva nyttor med strukturerade och standardiserade data.
  • Beskriva vilka konsekvenser det får för patientsäkerhet, kvalitetsrapportering, operativ uppföljning samt underlag för forskning när viktiga kliniska data tillåts vara ostrukturerade i våra vårdinformationssystem.

Fokusområden kommer att vara:

  • Semantik och logik.
  • Design av informationsstruktur och datastruktur i digitala lösningar samt dess påverkan på registrering av indata och användning av utdata.

Målsättningen är att efter utbildningen kunna:

  • Beskriva nyttor med strukturerade och standardiserade data.
  • På övergripande nivå förstå hur man tar fram underlag inför kravställning på digitala lösningar.
  • På övergripande nivå förstå hur informatiskt arbete bedrivs samt hur informatiker utgör bron mellan verksamhet och IT.
  • Förstå vikten av att prioritera arbete med begrepps- och informationsmodeller för att säkerställa datakvalitet i vårdens digitala verktyg.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer inom hälso- och sjukvården som på olika vis arbetar med att strukturera vårdinformation samt är delaktiga i kravställning både i våra befintliga och nyutvecklade system. Dessa personer kan vara verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare eller andra som har fått uppdrag att agera som kravhanterare gentemot IT.

Utbildningen är både fysiskt och på distans, 3 h lång. Om mindre än 10 sökande ställs utbildningen in. Välj om du kommer fysiskt eller är med på distans.