Rekonätverk specialistsjukvård Region Stockholm 15 december 2022

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri.

Beskrivning

Syftet med nätverksträffarna är att utgöra ett forum för kollegialt nätverkande, fortbildning och processtöd för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri. 

Stående inslag är föreläsningar om aktuella ämnen, information från Försäkringskassan - frågor och svar - diskussion och övergripande fall. Såväl rehabkoordinator som läkare från teamet medverkar. 

Målgrupp

Rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård (sjukhus och öppenvård) i Region Stockholm, exklusive psykiatri och primärvård

Anordnare

Försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin.

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på Camm's hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2022-11-02.

Teamslänk skickas ut några dagar före nätverksträffen. 

Kontakt

Har du frågor...

Susanna Wigelius
leg. fysioterapeut, rehabkoordinator  

E-post: Susanna.wigelius@regionstockholm.se

------------

Fredrik Johansson
Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post:  Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

------------

Lotta Danielsson
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se