Klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare (29 mars 2023)

Ett webbinarium där du som är specialistläkare (ST-läkare i mån av plats) får fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap som behövs för att handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet.

Kursinnehåll

Webbinariet inleds med en presentationsrunda med inventering av frågor och förväntningar från deltagarna följt av en sammanfattande föreläsningsdel (försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare och Försäkringskassan). Tonvikten ligger sedan på diskussion och fördjupning inom kliniska försäkringsmedicinska frågeställningar/övergripande fall från deltagarna. I lärarpanelen medverkar även rehabkoordinator.

Delar som berörs är bland annat försäkringsmedicinsk bedömning, beaktande av omgivningsfaktorer, substansbruk, våldsutsatthet, differentialdiagnostik/samsjuklighet, levnadsvanor. Tillvaratagande av individens resurser. Sjukskrivning som aktiv åtgärd och verktyg vid vård och behandling. Intygsutfärdande. Uppföljning. Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Som deltagare förväntas du bidra aktivt i dialogen genom att lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Mål och syfte

Syftet med webbinariet är att ur ett kliniskt/praktiskt perspektiv fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet, inklusive samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dialog och diskussion är centrala delar.

Målgrupp

Specialistläkare (ST-läkare i mån av plats) i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.

För övriga förkunskapskrav se anmälningssidan hos CAMM.

Kursgivare

Försäkringsmedicin, CAMM

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på Camm's hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2023-03-22

OBS!

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål delmål STb3/b4..
Vid full närvaro och aktivt deltagande erhålles intyg om deltagande i webbinarium.

Kontakt

Har du frågor...

Fredrik Johansson
Överläkare, medicinskt sakkunnig försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post:  Fredrik.c.johansson@regionstockholm.se

------------

Lotta Danielsson
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se