ST Geriatrik: "Urologi med ett geriatriskt perspektiv " - 15 februari

Seminarium för ST läkare i Geriatrik

Målgrupp

ST läkare i Geriatrik

 

Delmål

Mål enl SOSFS 2015:8 : c10 

 

Kursgivare

ST studierektorer Geriatrik

 

Föreläsare:

Christine Reus. MD, Phd Karolinska Sjukhuset.  

 

Datum och tId:

Den 15 februari, klockan 13.15 - 16.30 med fikapaus

 

Plats

Josabethssalen Sabbatsbergssjukhus

 

Kontakt

Anmälan sker via mejl senast torsdagen den 9 februari.

anneli.lagerqvist@regionstockholm.se

Uppge eventuella allergier i mejlet