Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare (7 dec 2023)

Ett webbinarium där du som är ST-läkare får fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap som behövs för att handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet.

Kursinnehåll

Delar som berörs är bland annat: Försäkringsmedicinsk bedömning. Beaktande av omgivningsfaktorer. Substansbruk. Våldsutsatthet. Differentialdiagnostik/samsjuklighet. Levnadsvanor. Tillvaratagande av individens resurser. Sjukskrivning som aktiv åtgärd och verktyg vid vård och behandling. Intygsutfärdande. Uppföljning. Försäkringskassans roll och uppdrag, vanliga ersättningar, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Mål och syfte

Syftet med webbinariet är att ur ett kliniskt/praktiskt perspektiv fördjupa den försäkringsmedicinska kunskap och de färdigheter som behövs för att med god kvalitet handlägga försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet, inklusive samverkan med berörda aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Dialog och diskussion är centrala delar.

Som deltagare förväntas du bidra aktivt i dialogen genom att lyfta egna kliniska erfarenheter och övergripande fall/frågor inom det försäkringsmedicinska området. Tänk gärna igenom några frågeställningar inför webbinariet.

Webbinariet utgör ett komplement till kurs i försäkringsmedicin, t ex SKR:s webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare.

Målgrupp

ST-läkare i Region Stockholm inom samtliga specialiteter exklusive allmänmedicin och psykiatri.

Förkunskaper

Deltagaren bör vara väl förtrogen med sjukskrivningsrelaterat kliniskt arbete inklusive utfärdande av intyg och användning av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd. 

Kursgivare

FörsäkringsmedicinCAMM

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på CAMM:s hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2023-12-01

OBS!

Observera att webbinariet inte ger intyg om ST-kurs i försäkringsmedicin, delmål STb3 respektive b4. Vid full närvaro och aktivt deltagande erhålles intyg om deltagande i webbinarium.

Kontakt

Har du frågor...

Emma Jansson
Specialistläkare, kursansvarig för Försäkringsmedicin, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: emma.l.jansson@regionstockholm.se

 

------------

Nikolai Bergstedt
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se