Digital kurs: Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare (12 dec 2023)

Kursen syftar till att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Kursinnehåll

Kursen består dels av självstudier, dels av en lärarledd digital kursdag.

  • Klinisk försäkringsmedicin – sammanfattande föreläsning
  • Intygsövningar 
  • Arbetsgivarens roll och ansvar: arbetsmiljö, anpassning och rehabilitering. Samverkan
  • Företagshälsovårdens roll och uppdrag. Samverkan
  • Försäkringskassans roll och ansvar, vanliga ersättningar i socialförsäkringen. Samverkan
  • Ekonomiskt bistånd (Kommunen). Samverkan
  • Arbetsförmedlingens roll och uppdrag. Samverkan

Mål och syfte

Målet är att ge AT/BT-läkaren den försäkringsmedicinska kunskap och de tillhörande färdigheter som krävs för att kunna handlägga sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet med god kvalitet.

Några viktiga delar är läkarens försäkringsmedicinska uppdrag och försäkringsmedicinsk bedömning inklusive t ex funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning och arbetsförmåga, jämlikhet och våld i nära relationer samt salutogent förhållningssätt. Kunskap om socialförsäkringen, intygsutfärdande och sjukskrivning som en integrerad del i patientens behandling, samt samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabprocessen och deras uppdrag ingår också.

Under kursdagen medverkar försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare, rehabkoordinator, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarrepresentant/HR, representant från företagshälsovården samt kommunrepresentant.

Målgrupp

AT/BT-läkare i Region Stockholm.

Förkunskaper

Det finns en lista över och länkar till självstudier som ska genomföras innan kursen på CAMM:s hemsida (länk)

Självstudierna inklusive reflektion tar max 3 h att genomföra. Notera gärna ett par försäkringsmedicinska frågor som uppstår när du genomför självstudierna eller från ditt kliniska arbete!

Kursgivare

Försäkringsmedicin, CAMM

Plats

Digitalt, Teams

Anmälan

Anmäl dig på CAMM:s hemsida (länk)

Sista anmälningsdag 2023-12-08.

Kontakt

Har du frågor...

Emma Janson
Specialistläkare, kursledare, Centrum för arbets- och miljömedicin

E-post: emma.l.jansson@regionstockholm.se

------------

Nikolai Bergstedt
Kursadministratör

E-post: camm.slso@regionstockholm.se