Grundkurs för forskningssjuksköterskor - VT 2024

Grundkurs för forskningssjuksköterskor är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland (en del av Kliniska Studier Sverige). Kursen riktar sig till dig som är anställd inom Region Stockholm och som är ny forskningssjuksköterska eller i startgroparna att börja arbeta med klinisk forskning. 

Syftet med kursen är att ge ett praktiskt helhetsgrepp på forskningssjuksköterskans roll och ansvar i den kliniska studiens alla moment. Du får bland annat veta mer om screening och inkludering av studiedeltagare, ansvarsområden, provhantering och hur du läser ett studieprotokoll. 

Obs Forskningssjuksköterskor som är i startgroparna för eller helt nya i sin roll kommer prioriteras i första hand vid antagning till kursen. Slutgiltigt svar om deltagande på kursen ges senast 1 månad före kursstart.

Kursen består av fem kurstillfällen och ges kl 13-16 den 7/3, 14/3, 19/3, 11/4 samt den 18/4. I kursen ingår kaffe och frukt/bulle samtliga kursdagar. 

Anmälan
Anmälan görs endast till första tillfället, man blir anmäld till samtliga tillfällen.

Intyg och närvaro
Ett kursintyg mejlas ut senast en vecka efter sista kurstillfället. 90 % närvaro krävs för intyg. Online-deltagande är ej möjligt

Kursmaterial
En kursmapp erhålles på plats. Alla presentationer kommer också att mejlas ut.

Kursavgift
För att gå kursen måste du vara anställd inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm-Gotland och ha godkännande från din chef. Kursen ingår i en satsning på utbildning i kliniska studier från Forum Stockholm-Gotland och är avgiftsfri.

Förhinder/Avbokning
Avbokning från hela kursen ska ske senast 14 dagar innan kursstart. Vid akut förhinder vid något av kurstillfällena har du möjlighet att ta igen det vid nästa kurs, då också slutligt kursintyg kommer erläggas.

Kontaktperson; Helene Sjöö, tel: 072-598 14 19. E-post: Helene.sjoo@regionstockholm.se alt kta.karolinska@regionstockholm.se