Miljöombudsutbildning 2024

Miljöombudsutbildningen syftar till att ge fördjupad kunskap om aktuella miljöfrågor och ger en inblick i hur region Stockholms hållbarhetsarbete är strukturerat.

Målgruppen för kursen är miljöombud och miljösamordnare anställda vid regionens bolag eller hos privata vårdgivare. 

Kursen omfattar två heldagar och hålls på plats på Lindhagensgatan 98.

För våren 2024 erbjuds ett utbildningstillfälle med följande innehåll:

Dag 1 - 16/4 kl 09:00-16:00

  • Omvärld och miljöarbete inom region Stockholm
  • Ledningssystem och Miljöombud/miljösamordnares vardag i miljöarbetet
  • Kemikalier och läkemedel
  • Gruppdiskussioner – möjlighet för dig som deltagare att diskutera och dela erfarenheter med andra i liknande roller

Dag 2 - 14/5 kl 09:00-16:00

  • Klimat
  • Upphandling och inköp
  • Resurseffektivitet och avfallshantering
  • Beteende och Kommunikation
  • Livsmedel och hållbara patientmåltider

Kostnaden för kursen är 2 900 kr/deltagare. Anmälan gäller båda dagarna. Lunch och fika på eftermiddagen ingår.

Avanmälan ska ske senast en vecka innan kursstart, annars debiteras halva kursavgiften.

Vid registrering på kursen ska faktureringsuppgifter som gäller för din anställning fyllas i!