Mobil tandvård, hur skapar vi ett patientsäkert och kvalitativt omhändertagande?

Tandvård i hemmet är en del av att skapa en jämlik tandvård med tillgänglighet även för dem som har svårt att lämna sitt hem. När tandvården flyttar utanför den traditionella klinikmiljön finns flera aspekter som särskilt behöver beaktas. Akademiskt Centrum för Äldretandvård har på uppdrag av Tandvårdsenheten i region Stockholm tagit fram ett föreläsningsprogram för att lyfta angelägna och aktuella frågeställningar omkring mobil tandvård. Kursen är avsedd för hela tandvårdsteamet och tar upp viktiga delar för att tillgodose en god patientsäkerhet, vårdhygien och tandvård i enighet med de nationella riktlinjerna.

Kursinnehåll

  • Nationella riktlinjer: vårdambitionsnivåer och exspektans
  • Vårdhygieniska aspekter vid mobil tandvård
  • Paus 15 min
  • Kompetens, delegering och tillgång till tandvårdsklinik
  • Det här behöver du beakta när du samarbetar och besöker omsorgsberoende äldre
  • Avslutande diskussion och frågor

Mål och syfte

Syftet med denna kurs är att ge en ökad kunskap och insikt om bästa möjliga kunskap när det gäller arbetet med mobil tandvård. Målet är en förbättrad vårdkvalitet i för personer som får sin tandvård utanför en konventionell tandvårdsklinik.

Målgrupp

Hela tandvårdsteamet som arbetar med mobil tandvård

Förkunskaper

Inga 

Kursgivare

Erik Kollinius, Annette Nordström, Pia Skott och Sara Åkerlund, Akademiskt Centrum för Äldretandvård

Kostnad

Kostnadsfri

Återbudspolicy

Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras kursdeltagarens klinik med 1 000 kronor. Man kan ersätta anmäld kursdeltagare med annan person från kliniken eller om en person från väntelistan tar platsen utgår ingen debitering.

Kontakt

annette.nordstrom@regionstockholm.se 

utbildning.ftv@regionstockholm.se