Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Akut strokebehandling inom 24 tim – beslutsstöd med perfusion

  Online

  Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som ST-läkare i radiologi, röntgensjuksköterskor och annan vårdpersonal i handläggandet av akut stroke. Den syftar till att ge dig kunskap om hur vårdkedjan och utredning med perfusion ska gå till för att ge patienten vård utifrån senaste evidens. Utbildningen är uppbyggd i mindre delar på ca 5-15 minuter och hela utbildningen tar ca 3-4 timmar att genomföra.

  MålgruppLäkare ST
  Sjuksköterska
  OmrådeNeurologi
  Radiologi
  KurstypE-kurs
 •  Akutvårdsbyggnaden - Brand och säkerhet

  Online

  E-kursen vänder sig till alla medarbetare på Danderyds sjukhus som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.

  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Akutvårdsbyggnaden - Introduktion till akutvårdsbyggnaden

  Online

  Kursen vänder sig till alla medarbetare som kommer att ha sin hemvist inom de driftsättande verksamheterna samt samarbetspartners från övriga sjukhusets verksamheter.

  KurstypE-kurs
 •  Antibiotika SMART

  Online

  Syftet med utbildningen Antibiotika SMART är att ge dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta.
  Utbildningen riktar sig till läkare och testar dina kunskaper om handläggning av infektionspatienter i öppenvården.

  KurstypE-kurs
 •  ATHENA Fordon - söka och se teknisk information

  Online

  ATHENA Fordon är ett system för hantering av teknisk information gällande SL:s spårburna fordon.

  För att få behörighet till ATHENA Fordon krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot trafikförvaltningen.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  ATHENA Spårtrafik - söka och se teknisk information

  Online

  ATHENA Spårtrafik är ett system för teknisk information där modellfiler, ritningsdefinitionsfiler och ritningar som rör Trafikförvaltningens anläggningar är samlade och sökbara. Detta innebär teknisk information för stationer, banor och depåer för trafikslagen tunnelbana, pendeltåg och lokalbana gällande bana, el, signal, tele och fastighet.

  För att få access till ATHENA krävs godkänd utbildning samt att du är anställd eller konsult på Trafikförvaltningen, alternativ har ett långsiktigt uppdrag/avtal mot Trafikförvaltningen.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Att hantera information inom Region Stockholm

  Online

  Målgruppen för utbildningen är administrativ personal som arbetar som arkivredogörare och arkivansvariga inom Region Stockholm. Den ger dig kunskaper om allmänna handlingar, offentlighet och sekretess samt registrering/diarieföring.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  OmrådeChef- och ledarskap
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Att hitta karies hos små barn

  Online

  Filmen handlar om hur du kan upptäcka karies och andra tandavvikelser hos små barn. Den vänder sig främst till dig som arbetar vid en BVC- eller tandvårdsmottagning.

  MålgruppSjuksköterska
  Tandhygienist
  Tandläkare
  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Att samtala med närstående i livets slutskede vid covid-19

  Online

  Filmen från Palliativt kunskapscentrum har som syfte att ge praktiska tips till all personal kring hur man samtalar med närstående när någon är döende i Covid-19, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Bland annat ger videon konkreta tips om hur man kan inleda svåra samtal.

  OmrådeCovid-19, Corona
 •  Att ta emot delegering av hantering av läkemedel

  Online

  Den här utbildningen är obligatorisk för dig som ska ta emot en delegering av hantering av läkemedel och riktar sig till undersköterskor inom Danderyds sjukhus AB.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Att undanröja hinder

  Online

  Webbaserad utbildning med syfte att öka kunskapen om funktionshinder som finns i omgivningen.

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  Barn och cancer - skolsköterskans roll

  Online

  I den här utbildningen får du som är skolsköterska mer kunskap om barn och cancer ur flera olika perspektiv. Det handlar om att känna igen när cancer kan misstänkas, att få kunskap om skolans roll för ett barn som drabbas och om att få redskap att möta barn som står nära någon som är sjuk eller dör. Stort fokus ligger också på hur du som skolsköterska fortsatt kan bidra i arbetet att etablera hälsosamma levnadsvanor. Genom aktuell och evidensbaserad kunskap om vaccin och om kopplingen mellan cancer och levnadsvanor är förhoppningen att du ska känna dig stärkt i ditt arbete med barnen och deras familjer.

  KurstypE-kurs
 • Beställa och använda tolk med Tolkportalen

   Beställa och använda tolk med Tolkportalen

  Online

  E-utbildning där du lär dig hur du beställer och använder tolktjänster i Region Stockholm.

  Utbildningen är ett samarbete mellan Lärtorget, SLL Tolktjänster, Forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning vid Karolinska Institutet samt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  Beställningssystem för läkemedel - Proceedo 9.0

  Online

  Utbildningsfilmer för sjuksköterskor och farmaceuter med uppdrag och behörighet att beställa läkemedel till läkemedelsförråd.

  MålgruppFarmaceuter
  Sjuksköterska
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 •  Bladderscan BVI 9400

  Online

  Bladderscan är avsedd att användas av dig som klinisk sjukvårdspersonal med utbildning på apparaten
  Reviderad april 2020

  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Brand och utrymning på Södersjukhuset för eTjänstekort

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15-20 minuter

 •  Brand och utrymning vårdbyggnad, operation och pre/post SöS

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

 •  Checklista för säker och personcentrerad endoskopi

  Online

  E-kursen syftar till att ge verktyg för implementering av Checklista för säker och personcentrerad endoskopi. Här finner du material till gruppövningar, instruktioner för användning av checklistan och fördjupningar i personcentrerad vård och patientsäkerhet.

 •  Digitalt informationsmöte Lifecare SP - nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2021

  Det nya IT-stödet ska införas under 2022 och kommer att ersätta WebCare. Mötet ger dig aktuell information om vad som händer framöver samt även möjlighet att ställa frågor.

  KurstypWebbinarium
 •  Din hjälp i konsten att sjukskriva

  Online

  Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med patienter i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen med särskilt fokus på läkare som utfärdar sjukintyg.

  OmrådePrimärvård
  Rehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 •  Dränage

  Online

  E-Kurs

 •  Du som är så ung kan väl inte ha så ont

  Online

  Kursen uppmärksammar gruppen unga vuxna med långvarig smärta och lyfter deras behov av behandling och rehabilitering.

  OmrådeRehabiliteringsmedicin
  KurstypE-kurs
 •  Ebola - Informationsfilm om skyddsutrustning

  Online

  Filmen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

  KurstypE-kurs
 •  EDIT Begäran om allmän handling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 februari, 2022

  Kursen är och är en praktisk genomgång av utlämnande av allmän handling  och riktar sig till alla som arbetar på förvaltningen och är obligatorisk för dig som är anställd. 

 •  Ek-administration (ÖPPEN kurs)

  Online

  E-kurs för blivande EK-administratörer för privata vårdgivare.

  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 •  Elektronisk transfusionskontroll

  Online

  E-kurs om hur man utför en elektronisk transfusionskontroll.

 •  Etnicitet, normer och möten i vardagen

  Online

  e-utbildning med fokus på etnicitet, normer och möten i vardagen.

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  E-utbildning för Portföljverktygets objektspecialist (superanvändare)

  Online

  På denna yta har du tillgång till instruktioner om hur du som Objektspecialist (superanvändare) av Portföljverktyget arbetar i verktyget.

  Här kan du även hitta lathundar som du kan använda dig av.

  MålgruppAdministratör
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  E-utbildning i Portföljverktyget för projektledare

  Online

  På denna yta har du tillgång till kortare instruktionsfilmer om hur du som projektledare kan arbetar i portföljverktyget.

  Det finns även övningsuppgifter.

  MålgruppAdministratör
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Chef- och ledarskap
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Existentiella frågor hos äldre

  Online

  Webbutbildning om existentiella frågor hos äldre, från Palliativt kunskapscentrum.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Facilitator inom IPLS VT 2022

  Lärarledd

  Utbildningen till IPLS- facilitator stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

 •  Filmer från Strama om infektioner i primärvård

  Online

  Utbildningsfilmer för sjukvårdspersonal om de vanligaste infektionerna i primärvård. Varje film är cirka fem minuter lång och redogör för handläggning och behandling.

  KurstypE-kurs
 •  Förbättrade e-tjänster från 1177

  Online

  Kort introduktion till personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänsters nya plattform.

  Målgrupp
  Kursen riktar sig till dig som tidigare arbetat i personalverktyget och är bekant med funktionerna och endast behöver få information om vad som är nytt eller förändrat.

  MålgruppAdministratör
  OmrådeAdministration
  KurstypE-kurs
 • Föreläsningar i förändringsledning

   Föreläsningar i förändringsledning

  Online

  Under hösten pågår arbete för att ta fram regiongemensamma utvecklingssatsningar för första linjens chefer. Syfte med satsningarna är att stärka och utveckla ledarskapet för att Region Stockholm ska fortsätta vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. De områden som är identifierade för satsningarna är; arbetsmiljö, förändringsledning, kompetensplanering och mentorbank.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  OmrådeAdministration
  Arbetsmiljö
  Chef- och ledarskap
  HR
  Verksamhetsutveckling
 •  GCP Introduktion

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 december, 2021

  Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver en grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP och som ska arbeta med kliniska prövningar. Inga förkun­skaper krävs. 

  KurstypFysisk kurs
 •  GCP Uppdatering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 januari, 2022

  Karolinska Trial Alliance erbjuder kurser för dig som behöver uppdatera dina GCP kunskaper.

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypFysisk kurs
 •  Graviditet och fetma

  Online

  Webbutbildning för barnmorskor om hälsosamma levnadsvanor för gravida med övervikt och fetma.

 •  Grundläggande miljöutbildning i region Stockholm

  Online

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om de stora miljöutmaningarna och om Region Stockholms miljömål.

  OmrådeMiljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 •  Grundläggande säkerhetsutbildning

  Online

  Syftet med kursen är att ge dig kunskap om din roll i säkerhetsarbetet och skapa förutsättningar för dig att agera korrekt om något inträffar.

  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Grundutbildning i kliniska prövningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2022

  KTA erb­juder en två-dagarsutbild­ning för dig som arbetar med eller är intresser­ad av kliniska prövningar. Det är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och Good Clinical Practice (GCP) med föreläsare som är specialiserade inom sina respektive områden med fokus på läkemedelsstudier. Utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att kunna planera och utföra en klinisk läkemedelsprövning enligt gällande regelverk.

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypFysisk kurs
 •  Halvautomatisk hjärtstartare, HeartStart FR3, Philips

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

 •  Handledning inom verksamhetsintegrerat lärande

  Online

  Länk till "Introduktion till handledning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)". Ansvariga är Enheten för undervisning och lärande på KI

  KurstypE-kurs
 •  Hantera skadligt bruk

  Online

  De flesta arbetsplatser drabbas av konsekvenser av skadligt bruk och beroende någon gång. Hur fångar du som chef upp tidiga signaler? Hur ska du hantera det? Vad är arbetsgivarens roll och ansvar?

  MålgruppChef
  HR
  OmrådeArbetsmiljö
  KurstypE-kurs
 •  Hbtq - normer, kön och sexualitet

  Online

  Det här är en utbildning för att öka medvetenheten i frågor om hbtq (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer).

  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  HjmS Förskrivarutbildning: Manuell rullstol Cross 5. Mekarkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, Sjukgymnaster/Fysioterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 •  HjmS Förskrivarutbildning: Närlarm och omgivningskontroll

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter

  MålgruppArbetsterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 •  HjmS Förskrivarutbildning: Sittdynor för rullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2021

  Målgrupp: Arbetsterapeuter, Fyrsioterapeuter/ Sjukgymnaster

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypFysisk kurs
 •  HjmS Praktisk vägledning i ditt arbete med hjälpmedel – en webbutbildning

  Online

  Har du frågor om att beställa hjälpmedel eller vilket stöd du kan få? Här får du svar på dina frågor och en titt bakom kulisserna

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Logoped
  Sjuksköterska
  OmrådeHjälpmedel
  KurstypE-kurs
 •  Hälsosamma levnadsvanor

  Online

  Webbutbildning med syfte att öka kunskapen om hur hälso- och sjukvården kan arbeta med förändring av ohälsosamma levnadsvanor.

  KurstypE-kurs
 •  Infektionsverktyget

  Online

  Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om antibiotikaordinationer vid profylax, vårdrelaterade- och samhällsförvärvade infektioner.

  KurstypE-kurs
 •  Information för ny AKA/studentansvarig

  Online

  Information till nya AKA/studentansvariga

 • Informationsfilmer för Landlord

   Informationsfilmer för Landlord

  Online

  Här får du tillgång till kortare introduktionsfilmer i vårt fastighetssystem.

  OmrådeTrafik
  KurstypE-kurs
 •  Inkluderande rekrytering

  Online

  Utbildningen vänder sig i första hand till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering. Syftet är att reflektera över dina beslut i rekryteringsprocessen.

  MålgruppChef
  HR
  OmrådeBemötande och etik
  KurstypE-kurs
 •  Innovation på Karolinska - en introduktion

  Online

  Den här e-kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om innovation. Kursen är tänkt att ge en grundläggande förståelse för hur innovationsarbete kan gå till på sjukhuset och vilket stöd som finns att få. Kursen tar ca 15 minuter att genomföra och fungerar bäst i Google Chrome.

  KurstypE-kurs
 •  Introduktion till operationsavdelning

  Online

  Det här är en introduktion för dig som ska delta i vården på en operationsavdelning.

 •  IPLS facilitatorkurs 2021 VT

  Lärarledd

  Utbildningen till IPLS- facilitator stärker deltagarnas kompetenser och introducerar metoder och verktyg för att kunna facilitera interprofessionellt i olika sammanhang.

 •  IPLS nätverk

  Online

  nätverksgrupp

 •  Janusmed njurfunktion

  Online

  Webbutbildning om hur kunskapsstödet Janusmed njurfunktion fungerar.

  OmrådeLäkemedelshantering
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal

  Online

  Nu lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.

  Är du anställd inom Region Stockholm behöver du inte logga in på nästa sida utan kan starta kursen direkt.

  OmrådeCovid-19, Corona
 •  Karolinska Safety and Security Training

  Online

  Karolinska Safety and Security Training

  OmrådeBrand och säkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Karolinskas introduktion för nya medarbetare, del 1

  Online

  Denna kurs riktar sig till dig som snart ska börja eller nyss har börjat din anställning på Karolinska. Detta är den första delen i Karolinskas generella introduktion för nya medarbetare och ger dig en övergripande bild av Karolinska som organisation och som arbetsplats.

  KurstypE-kurs
 •  KLIPP - utbildning för VIL-samordnare

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kursen.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  KliPP-utbildning för VIL-samordnare - Uttag av rapporter

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är ny VIL-samordnare. Även du som är involverad i utbildningsuppdraget på annat sätt kan ha nytta av kursen.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  KliPP-utbildning för VIL-samordnare- Registervård

  Online

  Kursen riktar sig till dig som är VIL-samordnare och har behörighet som administratör i KliPP, antingen hos utbildningsanordnare eller i vårdverksamhet.

  MålgruppAdministratör
  KurstypE-kurs
 •  Kompetensbevis: kapillär och venös provtagning samt blododling

  Online

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis för kapillär och venös provtagning samt blododling.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Kompetensbevis: kateterisering av urinblåsa

  Online

  Utbildningen vänder sig till undersköterskor som ska erhålla kompetensbevis gällande katetrisering av urinblåsa.

  MålgruppUndersköterska
  KurstypE-kurs
 •  Kortläsare, larm- och låshantering

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 10 minuter

 •  Kultur för hälsa och välbefinnande

  Online

  Utbildningen är öppen för alla men riktar sig specifikt till medarbetare i hälso- och sjukvården.

  Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse inom området kultur i vård och omsorg.

  KurstypE-kurs
 •  Kunskapsstyrning

  Online

  Film med Ralph Nisell

 •  Laryngo- och bronkoskopi och Pediatriska ÖNH-sjukdomar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 mars, 2022

  Förmedla kunskaper i diagnostik och hantering av kirurgiskt behandlingsbara sjukdomar i ÖNH-området hos barn. Praktisk träning att genomföra laryngoskopier och bronkoskopier.

  MålgruppLäkare ST
  KurstypFysisk kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - introduktion

  Online

  Kursen riktar sig till alla som är involverade i utskrivningsprocessen.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - kommun

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom kommunen.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - somatisk slutenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom den somatiska slutenvården.

  KurstypE-kurs
 •  Lifecare SP och utskrivningsprocessen - somatisk öppenvård

  Online

  Kursen riktar sig till användare inom den somatiska öppenvården.

  KurstypE-kurs
 • Lindra smärta i palliativ vård

   Lindra smärta i palliativ vård

  Online

  En grundläggande interprofessionell webbutbildning i smärta, i första hand riktad till sjuksköterskor och läkare inom den specialiserade palliativa vården.

  MålgruppLäkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Lugna rummet

  Online

  Introduktion till lugna rummet

  MålgruppArbetsterapeut
  Fysioterapeut
  Kurator
  Läkare
  Sjuksköterska
  Undersköterska
  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 • Långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040

   Långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040

  Online

  Diskussionsunderlag för perspektivrapport läkemedel och medicinteknik.

  Målgruppen är i första hand Region Stockholms politiker och politiska tjänstemän samt beslutsfattare. Men den riktar sig även till dig som vill lära dig mer och diskutera framtidens vård.

  KurstypE-kurs
 •  Läkarrapportering

  Online

  E-kurs om läkarrapportering

  MålgruppLäkare
  KurstypE-kurs
 •  Läkemedel och Miljö

  Online

  Utbildningen vänder sig till förskrivare av läkemedel i Region Stockholm.

  OmrådeLäkemedelshantering
  Miljö och hållbarhet
  KurstypE-kurs
 •  Läkemedelsautomat - Basanvändare

  Online

  Denna kurs handlar om läkemedelsautomater och dess handhavande. Kursen riktar sig till sjuksköterskor och farmaceuter som arbetar med läkemedelsautomater på Karolinska Universitetssjukhuset.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeCovid-19, Corona
  Läkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 •  Läkemedelsgenomgångar

  Online

  Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista.

 •  Lär dig hänvisningsstödet

  Online

  Syftet med e-utbildningen är att ge dig kunskap och verktyg för att bedöma och hänvisa patienter med hjälp av Hänvisningsstödet.

  KurstypE-kurs
 •  Lär dig samtalsprocessen

  Online

  Syftet med e-utbildningen är att ge dig verktyg för ett effektivt, strukturerat och patientsäkert bedömningssamtal och att på ett motiverande sätt kunna hänvisa till rätt vårdform.

  KurstypE-kurs
 •  Medicinteknisk säkerhet – fördjupning

  Online

  Kurs på fördjupad nivå med syfte att ge kursdeltagarna en större förståelse och utveckla förmåga att använda medicinteknisk apparatur, samt att identifiera och analysera risker som kan uppkomma vid dess användning.

  OmrådeMedicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Medicinteknisk säkerhet – generell

  Online

  Kurs på grundläggande nivå med syfte att ge kursdeltagarna en större förståelse och utveckla förmåga att använda medicinteknisk apparatur, samt att identifiera och analysera risker som kan uppkomma vid dess användning.

  OmrådeMedicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  MR-säkerhetsutbildning för personal

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.

  KurstypE-kurs
 •  MR-säkerhetsutbildning för personal - fördjupning

  Online

  Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset och regelbundet kommer att vistas i MR-zon.
  Reviderad juli 2020

  KurstypE-kurs
 •  Måltider på sjukhus

  Online

  Kursen riktar sig till personal på sjukhus.

  KurstypE-kurs
 •  Möta patienter med funktionsnedsättning

  Online

  E-utbildning som ger verktyg för god vård till vuxna patienter med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.

  KurstypE-kurs
 •  NEWS2

  Online

  E-kurs

  KurstypE-kurs
 •  Nytt och nyttigt om cancer för läkare och sjuksköterskor i primärvården!

  Online

  Information om förändringar som genomförs just nu i cancervården och påverkar dig i din kliniska vardag.

 •  Obstetrix - förlossningsdelen

  Online

  Utbildning för barnmorskestudenter innan de går ut på praktik.

  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 •  Omvårdnad i livets slutskede vid covid-19

  Online

  Den här videon från Palliativt kunskapscentrum ger praktiska omvårdnadstips till vårdnära personal, framför allt i den allmänna palliativa vården, där man kanske inte möter döende personer varje dag. Tipsen riktar sig mot de allra sista dagarna och timmarna i livet.

  OmrådeCovid-19, Corona
 •  Palliativ symtomlindring vid covid-19 i allmän palliativ vård

  Online

  Informationssida från Palliativt kunskapscentrum med information relaterad till sjukdomen covid-19, orsakad av det nya coronaviruset. Informationen hoppas vi kan vara till nytta för medarbetare inom både vård och omsorg och för både allmän och specialiserad vård. Informationssidan uppdateras kontinuerligt.

  OmrådeCovid-19, Corona
 • Palliativ vård och omsorg av äldre personer

   Palliativ vård och omsorg av äldre personer

  Online

  En grundläggande utbildning om palliativ vård avsedd för personal som möter och vårdar äldre personer inom olika vårdformer. Undersköterskans roll i den palliativa vården står i fokus, men innehållet är tillämpligt också för andra yrkesgrupper.

  MålgruppUndersköterska
  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Pari nebulisator

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter

 •  Pascal & Dostjänsten

  Online

  Här finns filmer till nya versionen av Pascal 2.2, övergripande presentation av Pascal samt en film om hur dosapoteket fungerar.

  OmrådeAdministration
  IT och teknik
  Läkemedelshantering
  KurstypE-kurs
 •  Patienters delaktighet i cancervården - Öppen kurs

  Online

  Kursen vänder sig till dem som arbetar inom cancervården

 •  Patientmonitorering – Philips IntelliVue Patientmonitorer

  Online

  Patientmonitorering för alla patientkategorier.

  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  Patientsäkerhet

  Online

  Kunskapstest utifrån Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet.

  KurstypE-kurs
 •  PNA 24. Abbott Panbio, COVID-19 Antigen snabbtest

  Online

  Varmt välkommen till denna kurs om Antigen-test för COVID-19, nasopharynx-provtagning.
  Kursen vänder sig till dig som ska använda snabbtest för COVID-19. Senast reviderad juli 2021.

  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 •  PNA 25. Humasis, COVID-19 Antigen snabbtest

  Online

  Varmt välkommen till denna kurs om antigen-test för COVID-19, nasopharynx-provtagning. Kursen vänder sig till dig som ska använda snabbtest för COVID-19.

  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 •  Prev-testet

  Online

  Utbildningen är framtagen av Samordningsbarnmorskorna inom Stockholms läns landsting.

  MålgruppBarnmorska
  OmrådeKvinnosjukvård och förlossning
  KurstypE-kurs
 •  Provets väg på mikrobiologen

  Online

  Kursen beskriver kortfattat provets väg från provtagning och analys till utskick av provsvar. Målgruppen för kursen är nyanställd personal och studenter på Mikrobiologen. Reviderad 2021-04-22 (tidigare kurstitel: Från Preanalys till Postanalys)

 •  Provtagningsinstruktioner för tuberkulos

  Online

  Instruktioner för provtagning med PPD.

  KurstypE-kurs
 •  Psykologiskt krisstöd vid covid-19

  Online

  Utbildningen riktar sig till all vård- och behandlingspersonal inom Region Stockholm, som möter patienter/personer som känner oro/rädsla i samband med pågående pandemi covid-19.

  OmrådeCovid-19, Corona
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  SBAR

  Online

  När information överförs ska både avsändaren och mottagaren av informationen kunna skapa en gemensam förståelse av situationen. Detta kräver att kommunikationen sker på ett fullständigt, korrekt och avgränsat sätt. Kursen tar ca 30 min. Ljudutrustning beh

  KurstypE-kurs
 •  Sjukskrivning i praktiken

  Online

  Kursen ges av Karolinska Institutet i samarbete med Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm.

  KurstypE-kurs
 •  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrin – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Online

  Självtest för vårdpersonal inom psykiatrisk heldygnsvård och öppenvård

  KurstypE-kurs
 •  Självvald inläggning grundutbildning

  Online

  Grundutbildning för enheter som arbetar med, eller ska börja arbeta med Självvald inläggning inom Region Stockholm.

  OmrådePsykiatri
  KurstypE-kurs
 •  Skolverkets handledarutbildning

  Online

  Länk till Nätbaserat stöd för handledare med mål att ge grundläggande handledarkompetens.

  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  KurstypE-kurs
 •  Skyddsmask 90 – montering och tillpassning för covid-19

  Online

  Utbildningen kompletterar den skriftliga instruktionen med en video där monteringsprocedur och tillpassning förevisas.

  OmrådeCovid-19, Corona
  KurstypE-kurs
 •  Skype handledning

  Online

  En handledning hur man använder Skype för företag inom SLL.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  Projektledare
  OmrådeAdministration
  Chef- och ledarskap
  IT och teknik
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Smittskyddsanmälan via SmiNet

  Online

  Film som visar hur du anmäler smittsamma sjukdomar via det elektroniska anmälningssystemet SmiNet

  KurstypE-kurs
 •  Smärta hos äldre

  Online

  Webbutbildningen "Smärta hos äldre" vänder sig till dig som arbetar med omvårdnad nära den äldre multisjuka personen som ofta har muskelvärk, ledvärk och ryggvärk.

  OmrådeGeriatrik
  KurstypE-kurs
 •  Smärtpumpsutbildning ASIH Stockholm Norr Smärtpumpar Cadd Legacy samt T34 L PCA

  Online

  Välkommen att genomgå en E-utbildning som kommer att lära dig hantera smärtpumpen Cadd Legacy samt PCA-pumpen T34 L.

 •  Spelproblem

  Online

  Hur man upptäcker spelproblem samt vilka akuta åtgärder som finns att tillgå för att hjälpa människor med spelproblem

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Kurator
  Läkare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBemötande och etik
  Omvårdnad
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 •  Sprutpump, Perfusor Space & Volympump, Infusomat Space, B. Braun

  Online

  Sprutpump Perfusor Space & Volympump, Infusomat Space är avsedda att ge infusioner genom doskalkylering eller volymval (ml/h).

  OmrådeCovid-19, Corona
  Medicinsk teknik
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP - Suicidriskbedömning – barn och unga

  Online

  Kursen riktar sig till i första hand det team på husläkarmottagningar som utför utökade insatser för barn och unga, i andra hand samtliga husläkarmottagningar.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk ohälsa

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktad till verksamhetschefer inom primärvården.

  MålgruppChef
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Diagnostik BAS

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP, riktar sig till alla professioner inom husläkarmottagningen.

  MålgruppArbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Introduktion STEP-UP

  Online

  Introduktion till projektet STEP-UP, riktad till alla professioner inom husläkarmottagningen.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Läkarens roll i teamet – utökade insatser för barn och unga

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktar sig främst i första hand till de läkare som ingår i teamet som utför utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Kursen belyser den roll som läkaren har i teamet och ger en grundläggande förståelse för hur du som läkare kan stötta övrig personal i vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

  MålgruppLäkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Specialistläkare och överläkare
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktad till alla professioner inom husläkarmottagningen.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Sjuksköterska psykisk hälsa

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktar sig främst till sjuksköterska psykisk hälsa.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 •  STEP-UP Utökade insatser för barn och unga

  Online

  Kurs inom projektet STEP-UP riktar sig främst till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Chef
  Fackliga företrädare
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Projektledare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  Specialpedagog
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeBarn och ungdom
  Primärvård
  Psykiatri
  KurstypE-kurs
 • Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

   Strukturerad vårddokumentation inom psykiatrin och utbildning för lokalt IVR-ansvariga

  Online

  Strukturerad information; Varför, hur, till vad nytta?

 • OmrådeStrålsäkerhet
 • OmrådeStrålsäkerhet
 •  Strålsäkerhet - introduktionsutbildning

  Online

  Denna kurs riktar sig till anställda på Karolinska Universitetssjukhuset./This course is aimed at employees at Karolinska University Hospital. Det här är en introduktionsutbildning i Strålsäkerhet som är obligatorisk för dig som arbetar med joniserande strålning. Den tar 30-45 minuter att genomföra.

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypE-kurs
 •  Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i labverksamhet/Open radioactive sources

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 december, 2021

  Denna utbildning riktar sig till personal på KS och KI som arbetar på laboratorium där arbete med öppna strålkällor förekommer.

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Nuklearmedicin - Öppna strålkällor i patientverksamhet in vivo

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 mars, 2022

  Denna utbildning riktar sig till personal på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar med öppna radioaktiva strålkällor i patientverksamhet t ex på en nuklearmedicinsk avdelning. This training is intended for personnel at Karolinska University Hospita

  MålgruppBiomedicinsk analytiker
  Läkare AT
  Läkare ST
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Underläkare
  Undersköterska
  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Strålsäkerhet - Röntgen - För fysiker och ingenjörer

  Lärarledd

  För dig som arbetar med röntgenutrustning i rollen som fysiker och/eller ingenjör.

  OmrådeStrålsäkerhet
  KurstypFysisk kurs
 •  Sugning av luftvägar

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 20 minuter

 •  Sugsystem på Sös

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 15 minuter

 •  Suicidpreventivt arbete i praktiken

  Online

  Suicidpreventionen ska bli mer jämlik i Stockholm och på sikt i hela landet. Nu har du möjlighet att gå en digital utbildning med syfte att utveckla dina färdigheter i suicidpreventivt kliniskt arbete i samverkan riktat mot både barn och vuxna.

  MålgruppAdministratör
  Arbetsterapeut
  Barnmorska
  Biomedicinsk analytiker
  Chef
  Fackliga företrädare
  Farmaceuter
  Fysioterapeut
  HR
  Kurator
  Logoped
  Läkare
  Läkare AT
  Läkare ST
  Medicinsk sekreterare
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Skyddsombud
  Specialistläkare och överläkare
  KurstypE-kurs
 •  Sund start

  Online

  Sund start

  KurstypE-kurs
 •  SVEA

  Online

  SVEA är ett länsövergripande samarbete mellan vårdgivare och beställare för att skapa en sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt.

  OmrådeOmvårdnad
  KurstypE-kurs
 •  Säkert iordningställande av läkemedel till barn (Best Practice iordningställande)

  Online

  Den här utbildningen ger dig inte all kunskap om hur man gör, tanken är att ge dig en introduktion till varför gemensamma riktlinjer är viktigt och vilka risker det handlar om. Utbildningen fungerar också som en vägledning till hur du tar del av och tolkar det stödmaterial som finns kopplat till favoriterna och barnläkemedelsinstruktionerna.


  Utbildningen riktar sig till läkemedelsansvariga sjuksköterskor, handledare och för iordningställande farmaceuter och sjuksköterskor.

 •  TakeCare kurs via Teams

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 december, 2021

  Utbildningen kommer hållas via Teams. Efter utbildningen rekommenderar vi att man gör övningsuppgifterna i TakeCare Utbildning 1-installationen, vilken finns installerad på samtliga datorer på DSAB med TakeCare.

  Kursdeltagare kan använda egna verktyg för utbildningen, på plats alt i hemmiljö och följa utbildningen. Teamsutbildningen kan köras via web och man kan logga in som Gäst. Dator är att rekommendera. Observera att Övningsuppgifterna måste utföras på Vård-dator.

  Sitter kursdeltagaren i klinikens lokaler under utbildningen rekommenderas även hörlurar och viss avskildhet.

  KurstypWebbinarium
 •  Tappningsstation för flytande kväve

  Online

  Denna utbildning handlar om säker hantering vid påfyllning av flytande kväve LIN vid tappningsstationerna på plan 2 och 5 på Bioclinicum. Reviderad oktober 2021.

  KurstypE-kurs
 •  TBE-webbutbildning

  Online

  Utbildning om TBE, epidemiologi och vaccinationsrekommendationer

  MålgruppLäkare
  Sjuksköterska
  OmrådeSmittskydd
  KurstypE-kurs
 •  Teams introduktionskurs

  Online

  Du får grundläggande kunskaper för att snabbt kunna komma igång med Microsoft Teams.

  OmrådeIT och teknik
  KurstypE-kurs
 •  Tillgänglig digital service i region Stockholm

  Online

  Tillgänglighet till digital offentlig service i region Stockholm

  Den här e-utbildningen vänder sig till alla som behöver ha koll på vilka nya lagkrav som gäller för regionens digitala tjänster. Den första delen berättar övergripande om tillgänglighet och varför det är viktigt, därefter finns det möjlighet till fördjupning som utgår från praktiska situationer. Tanken är att du själv avgör vad som är viktigt utifrån din yrkesroll och ditt ansvarsområde. Genom en blandning av konkreta tips, information och inspiration ökar utbildningen både kunskapen och förståelsen kring digital tillgänglighet. Den ger också stöd i hur vi ska uppfylla lagkraven i praktiken.

  E-utbildningen är i sig ett exempel på digitala tjänster som har tagits fram i enlighet med tillgänglighetsstandarden WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). På grund av begränsningar i det produktionsverktyg som använts för framtagandet av e-utbildningen uppfyller dock inte alla krav som är satta i WCAG 2.1 AA. De brister som finns kommer att redovisas i en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som framöver måste finnas för alla digitala offentliga tjänster.

  MålgruppAdministratör
  Chef
  HR
  OmrådeForskning, utbildning, utveckling, innovation
  HR
  IT och teknik
  Juridik, avtal och upphandling
  Verksamhetsutveckling
  KurstypE-kurs
 •  Transfusionsmedicin för sjuksköterskor - grundutbildning

  Online

  Denna utbildning riktar sig till dig som är sjuksköterska för att tillgodose patientsäkerheten vid provtagning inför samt vid utförandet av blodtransfusioner.

 •  Undernäring Trycksår Fall

  Online

  Denna kurs handlar om att förebygga undernäring, trycksår och fall och tar cirka 15-20 minuter att genomföra. Kursen vänder sig till all hälso- och sjukvårdspersonal, oavsett profession och huvudman, och kan med fördel användas för introduktion av nyanställda eller för att uppdatera sina kunskaper.

  KurstypE-kurs
 •  Utbildning för färdtjänstutredare

  Online

  Syftet med e-utbildningen är ge en introduktion till utredare i kommunerna och stadsdelarna. Kursen ska ge en enhetlig grund och bidra med att utredare blir trygga i sin roll som färdtjänstutredare.

 •  Utbildning för utfärdare av tandvårdsstödsintyg

  Online

  Utbildningen vänder sig till alla som utfärdar tandvårdsstödsintyg i Stockholms län.

  OmrådeTandvård
  KurstypE-kurs
 •  Utbildning i datortomografi

  Lärarledd

  Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med datortomografiundersökningar och som behöver fördjupa sina kunskaper inom detta område.

  MålgruppSjuksköterska
  OmrådeRadiologi
  KurstypFysisk kurs
 •  Webcare-utbildning för personal inom den somatiska slutenvården

  Online

  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin

  MålgruppArbetsterapeut
  Psykolog
  Sjuksköterska
  Specialistläkare och överläkare
  Undersköterska
  OmrådeAdministration
  Omvårdnad
  Psykiatri
  Rehabiliteringsmedicin
  Specialistvård
  KurstypE-kurs
 •  WebCare-utbildning för personal vid husläkarmottagningar

  Online

  Det finns en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018. Lagen för med sig en del konkreta förändringar i utskrivningsprocessen och informationsöverföringen mellan slutenvården, husläkarmottagnin

  KurstypE-kurs
 •  Volympump Infusomat Space och sprutpump Perfusor Space, Braun

  Online

  Beräknad tidsåtgång: 25 minuter