Stockholms läns landsting

Välkommen till Lärtorget!

Här kan du ta del av e-kurser och anmäla dig till olika kurser. Du som är anställd eller konsult i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort uppe till höger.


Publika kurser och kursanmälningar

För att ta del av Lärtorgets publika kursutbud, som inte kräver att du loggar in med e-tjänstekort, klickar du på länken nedan:
Gå till publika kurser > >

OBS! Om du är anställd i Region Stockholm - ska du alltid logga in för att få dina resultat registrerade.