Grundkurs för forskningssjuksköterskor - HT 2022

Grundkurs för forskningssjuksköterskor är ett samarbete mellan Karolinska Trial Alliance, Cancerstudieenheten på Karolinska Universitetssjukhuset och Forum Stockholm-Gotland (en del av Kliniska Studier Sverige). 

Kursen riktar sig till dig som är anställd inom Region Stockholm och som är ny forskningssjuksköterska eller intresserad av att börja arbeta med klinisk forskning. Syftet med kursen är att ge ett praktiskt helhetsgrepp på forskningssjuksköterskans roll och ansvar i den kliniska studiens alla moment. Du får bland annat veta mer om screening och inkludering av studiedeltagare, ansvarsområden, provhantering och hur du läser ett studieprotokoll. 

Kursen är uppdelad på fem kurstillfällen och ges kl 13-16 torsdagar den 15/9, 29/9, 13/10, 27/10 samt den 10/11. Mer information med program och lokal kommer skickas ut innan kursen. 

Kontaktperson; Helene Sjöö, tel: 072-598 14 19. E-post: Helene.sjoo@regionstockholm.se alt kta.karolinska@regionstockholm.se

Kostnad: Ingen avgift. Ingår i ovan satsning på utbildning i kliniska studier från Forum Stockholm-Gotland.