ANVÄNDNING AV REGISTER I KLINISK FORSKNING – EN VÄRDEFULL RESURS

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning ges en gång varje hösttermin och genomförs 2022 fysiskt på plats 15-16 november. Den vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin samt patientföreträdare. Kursen hålls under två dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng. 

Omfattning:

Kursen hålls under 2 dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng. 

 

Målgrupp: 

Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin 

 

Innehåll:

Genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

 • Nationella kvalitetsregister 
 • SCB:s register
 • Socialstyrelsen:s register
 • Metadataverktyg för planering av registerforskning
 • Juridiska möjligheter för registerforskning
 • Kvalitetssäkring av registerdata
 • Forskning på samkörda data från olika register
 • Randomiserade registerstudier
 • Patientsamverkan och forskning på patientrapporterade mått
 • Registerforskning i samverkan med läkemedelsindustrin
 • Övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie

 

Pris:

1 400 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från näringsliv)

 

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.