Du som är så ung kan väl inte ha så ont - Open course instance

Open pages
You can use the course material without applying to the course
Show open material


Available places:Unlimited

Date:Continuous

Deadline for application:Not open for applications


Information

logo

Syftet med kursen är att unga vuxna med risk för eller som har utvecklat långvarig smärta identifieras tidigt i vårdkedjan och erbjuds rehabilitering. Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan möta unga vuxna som söker vård på grund av smärta – smärta som inte ger med sig, som inte svarar på behandling och som kanske funnits där under lång tid.

Internal ID
18399

Utbildningsform
E-kurs