Våld i nära relationer

Information

logo

Läs mer om kursen i vänstermenyn.

Utbildningsform
E-kurs

Våld i nära relationer

Kursen syftar till att öka dina kunskaper om vad våld i nära relationer är, hälso- och sjukvårdens ansvar och vad du som vårdpersonal kan göra för att upptäcka och bemöta patienter som är eller har varit utsatta för våld av någon närstående.

Kursen har ett övergripande perspektiv och ambitionen är att den ska ge dig grundläggande kunskap oavsett var du arbetar inom hälso- och sjukvården.

Varje vårdverksamhet behöver utveckla egna rutiner för arbetet med våld i nära relationer. Rutiner kan se olika ut beroende på var i vården du arbetar. Förhoppningen är att utbildningen ska ge dig – och dina kollegor – förutsättningar för samtal om våld med patienter som är eller har varit drabbade. 

Kursen kan genomföras individuellt men även gemensamt i arbetsgruppen. Varje avsitt avslutas med en reflekterande fråga – som med fördel kan diskuteras med kollegor!

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Open course instance Continuous Not open for applications Unlimited Read more and go to the course