Du som är så ung kan väl inte ha så ont

Information

logo

Syftet med kursen är att unga vuxna med risk för eller som har utvecklat långvarig smärta identifieras tidigt i vårdkedjan och erbjuds rehabilitering. Kursen riktar sig till dig som i ditt arbete kan möta unga vuxna som söker vård på grund av smärta – smärta som inte ger med sig, som inte svarar på behandling och som kanske funnits där under lång tid.

Utbildningsform
E-kurs

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Open course instance Continuous Not open for applications Unlimited Read more and go to the course