Controllerdagen SLL 2018

Information

logo

Läs mer om controllerdagen till vänster under Meny

Utbildningsform
Kurs

Controllerdagen SLL 2018

Dagen arrangeras av Landstingsstyrelsen förvaltning (LSF) i samarbete med AB SLL Internfinans och vänder sig till controllers/ekonomer i Stockholms läns landstings verksamheter.

Malin Frenning och Henrik Gaunitz kommer att inleda dagen med allmän information om läget i landstinget. Temat för dagen kommer att vara controllerns-/ekonomens roll idag och i framtiden. Därutöver kommer presentation ske av AB Stockholms läns landstings internfinans och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Tid kommer att finnas för mingel med landstingskollegor och dagen avslutas med en inspirationsföreläsning.

Program

Tid Programpunkt
08.15 Kaffe/Te och frukt serveras
08.45 Öppning- Moderator hälsar välkommen
09.00 Malin Frenning och Henrik Gaunitz
09.50 Annika Winsth, Chefekonom Nordea
10.30 Kaffepaus
11.00 Jan Lindvall, lektor i företagsekonomi, Uppsala Universitet
11.50 Lunch
13.00 David Loid, Konsult och specialist i strategiutveckling och retorik
14.30 Kaffepaus
15.00 Finns det mer än sjukvård och kollektiv trafik i landstinget?
15.30 Tobias Karlsson, koreograf och föreläsare
16.30 Konferens slutar

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.