Antibiotika SMART

Information

logo

Syftet med utbildningen Antibiotika SMART är att ge dig kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta. Utbildningen riktar sig till läkare och testar dina kunskaper om handläggning av infektionspatienter i öppen- och slutenvården. Den omfattar ett flertal patientfall som belyser de vanligaste infektionsdiagnoserna. Det ingår också en teoridel och ett diagnostiskt test samt ett kunskapstest.

Utbildningsform
E-kurs

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Open course instance Continuous Not open for applications Unlimited Read more and go to the course