1177 Vårdguidens e-tjänster: Anslutnings- /Administratörsutbildning

Information

logo

Välkommen till kurs i 1177 Vårdguidens e-tjänster! Plats: Hantverkargatan 11 (ingång b), Kungsholmen, Stockholm. Lokal Lavendel Inför kursen: • Skicka in Blankett för anslutning. Blanketten behöver vara 1177 Vårdguidens e-tjänster tillhanda två veckor innan kursdatum. • Ta med e-tjänstekort (detta måste finnas med annars kan inställningar inte göras). Välkommen med din anmälan!

Utbildningsform
Kurs

Anslutningsutbildning i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Syfte

Syftet är att ansluta mottagningen samt att ge grundläggande kunskaper till den personal som fått rollen att hantera mottagningens inställningar (kallad Administratör) och behörigheter i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har fått rollen att hantera mottagningens inställningar och behörigheter i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Praktiskt inför utbildningen

Det är möjligt att anmäla sig till utbildningen fram till en vecka före kursdatum.

 • Mottagningen behöver skicka in Blankett för anslutning och blanketten behöver vara 1177 vårdguidens e-tjänster tillhanda två veckor innan kursdatum.
 • Ta med e-tjänstekort (detta måsta finnas med annars kan inställningar inte göras).

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna ha:

 • kunskap om samt genomfört mottagningens inställningar
 • kunskap om hantering av behörigheter
 • kunskap hur ärenden hanteras i 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • fått inspiration och konkreta verktyg för att kunna förmedla sin kunskap vidare i sin verksamhet

Innehåll

 • Allmänt om 1177 Vårdguidens e-tjänster 
 • Administrativa inställningar
 • Erbjudna tjänster för invånare, s.k. Ärendetyper
 • Betydelsen av Villkorstexter
 • Roller och behörigheter på mottagningen
 • Ärendehantering
 • Marknadsföring

Omfattning

Utbildningen pågår under tre timmar.

Minimiantal

För att kursen ska kunna genomföras, måste minst 4 personer ha anmält sig.

 

  

Course instances

Course instance Date Deadline for application Available places
Hantverkargatan 11 (ingång b), Stockholm kl. 9-12 16 Nov 2018 12 Nov 2018 Reserve list
0 in queue
Read more and apply
Hantverkargatan 11 (ingång b), Stockholm kl. 9-12 14 Dec 2018 10 Dec 2018 9 free of 9 Read more and apply