Välkommen! Här kan du ta del av e-utbildningar och anmäla dig till olika typer av kurser.

Lärtorget finns till för dig som jobbar på:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Landstingsstyrelsens förvaltning, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds Sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Södersjukhuset AB, Locum AB, TioHundra AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Landstingsrevisorerna, AB Stockholms läns landstings Internfinans, Stockholm Care AB, Kulturförvaltningen, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Trafikförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och MediCarrier AB.

Logga in > >


Öppna kurser och kursanmälningar

För att ta del av Lärtorgets öppna kursutbud (som inte kräver att du loggar in med e-tjänstekort) klickar du på länken nedan:
Gå till öppna kurser > >


Nyheter

Patientsäkerhetsutbildningen

Ett kunskapstest avseende patientsäkerhet finns nu i Lärtorget. Testet är framtaget av SLLs patientsäkerhetskommitté och svaren går att hitta på Socialstyrelsens sida samlat stöd för patientsäkerhet. (2018-05-25)

Landstingsarkivet lanserar e-kurs om arkiv- och informationshantering

Arbetar du som arkivredogörare eller arkivansvarig och vill få bättre koll på vilka regler som gäller vid arkiv- och informationshantering? Då är e-kursen "Att hantera information inom Stockholms läns landsting" helt rätt för dig. Du startar kursen när du är inloggad i Lärtorget genom att gå till Kurskatalog/Fler kurser för mig.

Interaktiva arbetsmiljöutbildningar

Stockholms läns landsting har i samarbete med Arbetsmiljöverket utvecklat en interaktiv basutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Läs mer >>.